Annonse
6 av 10 har opplevd omstilling i egen organisasjon, viser en fersk undersøkelse Stamina har gjort blant 2500 personer i norsk arbeidsliv. Men bare et mindretall av disse mener at ledelsen har fått til de ønskede resulatene med omstillingen. Foto: Skypixel, Dreamstime

Undersøkelse​– Én av tre mener ledelsen ikke lykkes med omstillinger

Dette viser en undersøkelse Norstat har gjort på oppdrag fra selskapet Stamina blant 2500 tilfeldig utvalgte personer i norsk arbeidsliv.

Lese resten?
Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Jobbhelse­undersøkelsen

Hovedfunn fra Staminas Jobbhelseundersøkelse 2017:

  • 32 prosent av dem som har opplevd omstilling mener ledelsen har fått ønskede resultater. En tilsvarende andel mener resultatene har uteblitt. 37 prosent svarer «verken eller».

  • Et flertall av de som opplever endring opplever det negativt. 43 prosent – mot 38 prosent som opplevde omstillingen som positiv. Det er særlig de over 40 år som har negative opplevelser knyttet til endring. De under 30 år er overrepresentert blant dem som opplever endringene positivt.

  • Gruppen med høyest husstandsinntekt, over 1 million kroner, mener i større grad enn dem med lavest inntekt, under 600.000 kroner, at ledelsen i noen grad eller i stor grad har fått ønskede resultater av omstillingen. (34 prosent mot 24 prosent).

(Kilde: Stamina)

Annonse

Jobbhelse­undersøkelsen

Hovedfunn fra Staminas Jobbhelseundersøkelse 2017:

  • 32 prosent av dem som har opplevd omstilling mener ledelsen har fått ønskede resultater. En tilsvarende andel mener resultatene har uteblitt. 37 prosent svarer «verken eller».

  • Et flertall av de som opplever endring opplever det negativt. 43 prosent – mot 38 prosent som opplevde omstillingen som positiv. Det er særlig de over 40 år som har negative opplevelser knyttet til endring. De under 30 år er overrepresentert blant dem som opplever endringene positivt.

  • Gruppen med høyest husstandsinntekt, over 1 million kroner, mener i større grad enn dem med lavest inntekt, under 600.000 kroner, at ledelsen i noen grad eller i stor grad har fått ønskede resultater av omstillingen. (34 prosent mot 24 prosent).

(Kilde: Stamina)