Annonse
Helseledere befinner seg ofte i en skvis, men det er mulig å gjøre noe med det. Foto: Dreamstime.

– Helselederes handlingsrom er større enn lederne selv tror

– Helseledere er står helt klart i en skvis mellom hva de har av ressurser og hva de ser av behov.

Thomas Hoholm, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, forteller at helseledere ville kjent på denne skvisen, nesten uansett hvor mye ressurser de hadde hatt.

– Det er alltid sånn at man kunne ha gjort mer, når det handler om folks helse, sier han, men legger til:

– Allikevel tror vi at helseledernes handlingsrom er større enn mange helseledere selv sier.

Lite bevisst

Hoholm forteller at mange helseledere har et lite bevisst forhold til ledelse og styring. De har kommet inn i ledelse litt tilfeldig. De har kanskje jobbet i helsevesenet i mange år, og er klare for nye utfordringer. Nå var det deres «tur» og så kommer de i ledelsesposisjon. Men de har ikke reflektert over handlingsrommet og vet kanskje ikke hvordan de kan utnytte det spillerommet de har.

Thomas Hoholm.

– Da ender man opp med bare å forsøke å skjerme de ansatte for budsjettskvisen, samtidig som man prøver å forhandle best muligvilkår, oppover, sier Hoholm.

I denne situasjonen er det mange ledere i helsetjenestene som mener at handlingsrommet blir for trangt.

– Men er man kreativ og mobiliserer rundt hvordan man er organisert, så finnes det muligheter, sier Hoholm.

Se video

Thomas Hoholm snakker mer om helseledelse i denne videoen.

Flere videoer og utdypende artikler finner du i vårt lederbibliotek.

Stangehjelpa

Hoholm peker på et eksempel: Stange kommune har omorganisert sitt tilbud innen psykisk helse. Resultatet er Stangehjelpa – et lavterskeltilbud der man ikke trenger henvisning og som ikke har ventelister.

Kommunen har tatt utgangspunkt i befolkningen, og leverer kun de tjenestene som brukerne selv sier er nyttige og som skaper en bedre livssituasjon for dem.

– Det har ført til at kommunen kan skjære bort en del ting som ikke var nyttige for den delen av befolkningen. De har frigjort ressurser og kan konsentrere seg om det som nytter.

Hoholm mener kommunene nå leverer en bedre tjeneste, for mindre ressurser enn før.

– Vide fullmakter

– Jeg vil ikke klage over sykehuslederes handlingsrom, sier Lars Erik Flatø.

Han har vært administrerende direktør ved Lovisenberg diakonale sykehus i mer enn ti år, og trer snart inn ny rolle som direktør ved Modum bad.

– Vi er utstyrt med temmelig vide fullmakter, sier han.

Flatø mener at toppledere i helsevesenet må være seg bevisste at de forvalter enormt store ressurser.

– De fleste norske offentlig finansiert sykehus forvalter milliardbeløp. Da vil det til enhver tid være noen ressurser som kunne blitt brukt annerledes. Hvis du ikke ser at ressursene kan brukes annerledes er det ikke fordi ting er uforanderlige. Da er det du selv som leder, som kommer til kort, sier han.

Flatø mener det blir for lettvint å klage over et for trang handlingsrom, når man forvalter slike enorme ressurser. Han peker på et kjent eksempel fra sykehus som illustrerer hvordan man kan utnytte handlingsrommet.

– Innen psykisk helsevern kan man overføre ressurser ved å legge mindre vekt på døgnplasser. Det frigjør økonomiske midler og årsverk. Det er enormt ressurskrevende å ha bemanning på institusjonsplasser kveld, natt og helg, 52 uker i året.

Annonse
Annonse