Annonse
Ledere må lære seg å si nei. Foto: Dreamstime.
Selvledelse

– Lær å si nei

«Folk løper på melkesyre mot uoppnåelige mål». Ledelsesprofessor Tom Karp siterer Per Fugeli, som har skrevet om «nokpunktet». Fugeli har gått til kamp mot tanken om «høyere, sterkere, raskere» – at man hele tiden kan yte bedre, og vil at man skal slå seg til ro med «godt nok».

– Vi lever i en tid med mange muligheter, valg, fristelser, impulser, døgnet rundt, som vi hele tiden skal ta stilling til og vurdere, sier Karp, som er professor ved Høyskolen Kristiania.

Det er ikke alltid like lett å velge mellom eller velge bort noe i denne overfloden av valgmuligheter. Derfor trenger vi hjelp til å regulere oss selv og, noen ganger, si nei, mener han.

Selvregulering

­– Tyngden av dem som snakker om selvledelse er opptatt av hvordan man kan påvirke seg selv for å prestere, sier Karp, som har skrevet bok om temaet «Til meg selv. Om selvledelse».

Det er en prestasjonsdimensjon i selvledelse, ja, men ifølge Karp handler selvledelse vel så mye om å håndtere livet.

Tom Karp.

– Selvledelse handler om å påvirke sine egne tanker og handlemønstre. Det å velge bort og si nei er også en viktig del av selvledelse.

Karp mener man må stoppe opp og lære å beskytte seg selv mot impulsene utenfra.

– Du kan ikke være den flinkeste i klassen, den flinkeste elskeren, kollegaen, moren, kompisen. Det går ikke.

Se video

Tom Karp snakker mer om selvledelse i denne videoen.

Flere videoer og utdypende artikler finner du i vårt lederbibliotek.

Relevant for ledere

Selvregulering – det å velge bort eller si nei – er også viktig for ledere, mener Karp.

– Du kan ikke være med på alle møter, få all informasjon, være på alle arenaer og være involvert i alt som skjer, sier han.

Selvledelse er en viktig del av ledelse, tror Karp.

– De gamle grekerne sa at man må kunne lede seg selv, før man kan lede andre, sier han.

Det er dette selvledelse handler om. Hvis man sier at ledelse er å påvirke andre, så er selvledelse å påvirke seg selv.

– I en tid med økt arbeidsmengde, økt arbeidspress, resultatkrav og hurtighet, presser det seg frem en større kompleksitet i lederjobben. Mange skal lede krevende kunnskapsarbeidere, sier Karp.

I tillegg har ledere et liv utenom jobben. Mange opplever en forventing om å være tilgjengelig hele døgnet, tror Karp.

– Nettopp derfor er det så viktig å kunne regulere og lede seg selv.

– Er det ikke upopulært at ledere sier «nei»?

– Det å være leder er ingen popularitetskonkurranse. De må kunne si nei. Jeg har jobbet med ledere som går rundt med «nei» skrevet med tusj på hånda. De må trenge seg på dette.

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse