Annonse
Over halvparten av politilederne er skeptiske til nærpolitireformen. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix.

– Mange politiledere opplever reformen som krevende

– Politilederne skal i utgangspunktet løse samfunnsoppdraget og sørge for daglig drift. Samtidig er de endringsagenter som skal arbeide i og være ansvarlig for gjennomføringen av en politireform. Det er to noe forskjellige utfordringer, som mange opplever som krevende.

Rune Glomseth førsteamanuensis ved Politihøyskolen står bak et forskningsprosjekt som skal avdekke hva moderne politiledelse er i praksis. I prosjektet følger han 27 ledere i politiet som for øyeblikket står i en spagat – mellom det å sørge for politiets oppgaver, det vil si etterforskning, beredskap og forebygging av kriminalitet, og det å gjennomføre en omfattende reform.

– Politireformen påvirker klart lederne i politiet og deres ledelsespraksis, sier han.

Se video

Her får du vite mer om politiledelse og hvordan politiet i Norge er organisert.

I denne videoen snakker Rune Glomseth og ledelsesprofessor Tom Karp om politiledelse.

Flere videoer og utdypende artikler finner du i vårt lederbibliotek.

Rune Glomseth

Skaper usikkerhet

Med den såkalte nærpolitireformen vil politiet få en ny organisering, frem mot 2020. Politilederne kan ikke være sikre på om de beholder stillingen de har, eller om det vil bli omrokkeringer, forteller Glomseth.

– Det skaper en del usikkerhet, sier han.

– Samtidig opplever medarbeiderne det samme. Lederne skal lose dem gjennom dette.

I januar viste en studie fra Universitetet i Bergen at det er lave forventninger og stor skepsis til nærpolitireformen. Av en spørreundersøkelse der 5786 ansatte i politiet deltok, kom det frem at mindre enn en tredjedel trodde reformen vil ha positive konsekvenser for eget arbeidssted.  Bare en av fem var enige i at reformen vi bidra til en effektiv kriminalitetsbekjempelse.

Lederne som deltok i undersøkelsen var noe mer positive, men også et flertall av politilederne var skapetiske til reformen.

Reformvillige, men frustrerte

– Det er mye frustrasjon ute blant lederne, forteller ledelsesprofessor Tom Karp ved Høyskolen Kristiania.

Han deltar også i forskningsprosjektet «Politiledelse i praksis», og har snakket med de samme politilederne som Glomseth.

– De fleste mener at politiet trenger en reform, men de forstår ikke denne reformen og de føler seg hekta av prosessen, sier Karp.

Det er altså reformvilje hos politiet, ifølge professoren, men lederne skjønner ikke «hvorfor» på mange områder.

– De forstår ikke overstyringen, og hvorfor endringene skal skje så fort. Derfor sliter de med motivasjonen, sier han.

Karp, som har spesialisert seg på endringsledelse, tror det er endringsvilje i politiet, men sier det er vanskelig å si noe om de er mer endringsvillige enn andre yrkesgrupper.

– Politiet er og skal være lojale. De slutter seg til rekken og følger ordre, slik de er trent til. Men hvor mye de drar beina etter seg når de gjør det, vet vi ikke.

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse