Annonse
Nestleder i Skolelderforbundet Omar Mekki. Foto: Aurora Hannisdal.

– Skoleledere må være en buffer mellom skoleeier og lærerne

– En viktig oppgave for skoleledere er å være en buffer mellom alle de initiativ som kommer utenfra og det som lærerne skal bruke tiden på.

Det mener Omar Mekki, nestleder i Skolelederforbundet. Mekki har selv lang fartstid som rektor og jobber nå med å veilede skoleledere som konsulent i stiftelsen Imtec.

Han har klare meninger om hva slags ledelse som trengs i skolen.

Et dilemma

– For mange vil det være et dilemma å skulle avvise initiativer som i og for seg kan være gode. Men har man ikke kapasitet til nye prosjekter, må man si nei, sier Mekki.

Han innser at mange skoleledere befinner seg i en krevende mellomposisjon mellom lærere og skoleeier.

– Men jeg tror skoleledere kan bli tøffere på dette feltet. De må ha en dialog med skoleeier og si nei med store bokstaver.

I en allerede hektisk arbeidshverdag med mange oppgaver og roller, må skoleledernes oppgave være å beskytte lærerne mot trykket som kommer ovenfra, mener Mekki.

Se video

Hva er skoleledernes største utfordringer, og hvordan kan de hanskes med dem?

I denne videoen snakker Omar Mekki mer om skoleledelse.

Flere videoer og utdypende artikler finner du i vårt lederbibliotek.

Liten ledelsesressurs

Mekki tror mange ikke er klar over hvor mange oppgaver en skoleleder har og hvor lite hjelp han eller hun får til å gjennomføre oppgavene.

– Jeg spurte en sentral skolepolitiker i Berge om hvor stor ledelsesressurs hun trodde jeg hadde. Den gangen ledet jeg en skole med 50 ansatte, 500 lærere og et budsjett på 35 millioner kroner. Hun trodde at jeg hadde en stab på fire-fem, men svaret 2,7 stillinger.

Skoleledere på store og mellomstore skoler må forholde seg til store budsjetter, mange folk, nye lærerplaner, stadige endringer og påtrykk fra alle hold.

– Man skal ha en hånd i alt fra rengjøringsrutiner, prøveresultater og personaloppfølging. Det er et enormt kontrollspenn og en har liten stabsfunksjon for å støtte den, sier Mekki.

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse