Annonse
Adm. dir ved Lovisenberg sykehus Lars Erik Flatø mener helseledere må erkjenne feil. Foto: Aurora Hannisdal.

– Sykehusledere er ikke flinke nok til å lære av feil

– Helt ærlig så syns jeg ikke toppledere i sykehus er så flinke til å lære av feil.

Lars Erik Flatø har vært administrerende direktør ved Lovisenberg diakonale sykehus i snart ti år, men forlater i disse dager sykehuset for å innta sjefsstolen ved Modum bad.

Med henblikk tilbake på tiden som sykehusleder, erkjenner han at sykehusledere kunne vært flinkere til å innrømme feil.

– Hvordan kan jeg si det? Jeg kan sammenligne helseledelse med et annet felt jeg har erfaring fra, nemlig politikken, sier Flatø.

Se video

Lars Erik Flatø deler sine erfaringer som sykehusleder i denne videoen.

Flere videoer og utdypende artikler finner du i vårt lederbibliotek.

– De vonde erkjennelsene

Flatø har bakgrunn som Arbeiderparti-politiker. Innen helsepolitikken har han vært byrådssekretær for helse- og eldre i Oslo kommune og politisk rådgiver i Helsedepartementet. I 2000 ble han statssekretær for helseminister Tore Tønne.

– Utad virker det ikke som politikere er særlig ydmyke og villige til å innrømme feil, men det er noe annet i de lukkede rom, forteller Flatø.

Han opplevde politikere som usentimentale og nesten selvpinende i sin erkjennelse av feiltrinn. Etter å ha tapt et valg eller fått juling i media, tok man tak.

– Jeg opplevde politikken som en lærende organisasjon. Vi turte å gå inn i de vonde erkjennelsene, sier sykehuslederen.

– Ingen ubetinget suksess

Situasjonen er en annen i topplederforum innen sykehus, mener Flatø. Han peker på de store reorganiseringene innen sykehussektoren, spesielt i hovedstaden der flere store sykehus ble fusjonert og Oslo universitetssykehus ble opprettet i 2008.

– Det er vanskelig å si at det har vært en ubetinget suksess, sier Flatø.

Et av de mest kritiserte tiltakene var å legge ned Aker sykehus. I etterkant viste det seg at det ikke var kapasitet nok til å veie opp for nedleggelsen, på de andre sykehusene.

– Jeg har ikke opplevd stor grad av åpen erkjennelse og uttrykt vilje til å lære av dette eller lignende hendelser, forteller direktøren.

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse

Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse