Annonse
Da Bank Norwegian ble notert på Oslo Børs i fjor.  Foto: Thomas Brun / NTB scanpix.
Oversikt

Toppsjefene i de 50 største selskapene på Oslo Børs

Fullstendig oversikt over toppsjefene i de 50 største selskapene nederst i saken. 

Ut: Jan Eyvin Wang 

Inn: Craig Jasienski

Wallenius Wilhelmsen Logistics: Craig Jasienski (48) fra Eukor Car Carriers ble toppsjef i selskapet etter en fusjon mellom Wallenius og Wilhelmsen. Wallenius Wilhelmsen Logistics har overtatt børsnoteringen til Wilh. Wilhelmsen ASA. Jan Eyvin Wang fortsetter i Wilhelmsen-systemet, og sitter i ledergruppen i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA. 

Jan Eyvin Wang (venstre) og Craig Jasienski (høyre). 

Ut: Rune Magnus Lundetræ

Inn: Simon Johnson

Borr Drilling: Simon Johnson, tidligere konserndirektør i Noble Corporatioin, ble hentet inn som ny toppsjef i riggselskapet sommeren 2017. Den forrige konsernsjefen, Rune Magnus Lundetræ, trådte ifølge en pressemelding frivillig til side for å «styrke selskapets erfaring med spesielt fokus på kundeorientering». Lundetræ har gått over i en stilling som visekonsernsjef og finansdirektør. Tor Olav Trøim er en sentral eier i Borr Drilling. Det er et relativt nytt selskap, som ble børsnotert i august i år.

Rune Magnus Lundetræ (venstre) og Simon Johnson (høyre).

Ut: Pål Svenkerud (midlertidig)

Inn: Tine Wollebekk

Norwegian Finans Holding, morselskapet til Norwegian Bank: Erik Jensen annonserte mot slutten av 2016 at han kom til å slutte som toppsjef. Finansdirektør Pål Svenkerrud fungerte som midlertidig toppleder inntil Tine Wollebekk tiltrådte som ny toppsjef i juni 2017. Wollebekk har tidligere vært administrerende direktør for SEB Kort Norge og Danmark, landsjef for SEB Norge og direktør for finansielle tjenester i Telenor. 

Pål Svenkerud (venstre) og Tine Wollebekk (høyre).

Dette er toppsjefene i de 50 største selskapene på Oslo Børs:

Annonse
Annonse