Annonse
Den mest inkompetente lederen er en fraværende leder, ifølge lederen for Hogan Assessment Systems. Foto: Dreamstime

Dette er den verste typen inkompetanse blant ledere

Sjefen som alltid kjefter. Sjefen som aldri er der. Sjefen som mobber. Sjefen som alltid sier at alt er «kjempebra», uansett situasjon.

Hva er egentlig verst?

Ingen av disse er spesielt hyggelige ledere. Men noen av dem er verre enn andre.

Flere typer inkompetens

I en studie gjennomført av Hogan Assessment Systems fant de at inkompetens ofte kunne defineres langs tre brede dimensjoner. En inkompetent leder har sannsynligvis innslag av én eller flere av de følgende karakteristikkene:

  • Unnvikende atferd: når du distanserer deg fra andre, noe som medfører dårlig kommunikasjon og skepsis

  • Aggressiv atferd: når du manipulerer og påvirker andre til å gjøre det du vil

  • Innsmigrende atferd: når du blir alt for opptatt av å bli godt likt, og derfor blir for overbeskyttende og tar for lite sjanser

Men dette er ikke hele bildet, ifølge Scott Gregory, leder for Hogan Assessment Systems.

– Den aller vanligste, og kanskje også den verste, formen for inkompetens blant ledere er faktisk fraværende ledelse – altså ledere som er mentalt og fysisk bortreist fra lederrollen de befinner seg i. De høster godene fra rollen sin, men gir ingenting tilbake. Det er kanskje den mest destruktive formen for inkompetens blant ledere, skriver Gregory hos Harvard Business Review.

Verre enn dårlig oppførsel

Det kan være vanskelig å tenke seg at en fraværende leder er verre for en ansatt enn en leder som mobber og kjefter.

I en studie fra 2015 svarte 1.000 arbeidstakere på hva den verste egenskapen til en leder kan være, og de ni verste handlet alle om å være fraværende, for eksempel at lederen ikke anerkjente prestasjoner, ikke var tydelig i målsetningen, ikke snakket med de ansatte eller ikke ga konstruktiv kritikk.

– Det virker som ansatte bryr seg mer om hva lederen ikke gjør enn han eller hun gjør. Fraværende ledelse går mer inn på ansatte enn destruktiv ledelse, skriver Gregory.

Fraværende ledelse har for eksempel stor innvirkning på jobbtilfredshet, og på en annen måte enn andre negative ledelsesformer. Konstruktiv ledelse øker jobbtilfredsheten hos ansatte, men den jevner seg ut raskt. Destruktiv ledelse reduserer jobbtilfredsheten, men den jevner seg ut innen seks måneder. Ved fraværende ledelse tar det lenger tid før jobbtilfredsheten får et skudd for baugen, men den lave jobbtilfredsheten kan vare i hele to år, ifølge forskningen.

– Siden fraværende ledere ikke aktivt skaper trøbbel, så kan det være vanskelig å peke på problemet, og det blir derfor ofte sett på som et ikke spesielt viktig problem. De gjør ikke noe galt, på en måte. Men fraværende ledelse kan være svært skadelig, og bør tas tak i før de negative konsekvensene får rotfeste, anbefaler Gregory.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse