Dag for dag

Dette er Hydro-saken

 

16. og 17. februar

Alunorte er verdens største aluminiumraffineri med rundt 2000 ansatte. Hydro eier 92,1 prosent i anlegget som ligger i regionen Barcarena i delstaten Pará, og har en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året.

16. og 17. februar ble det registrert mer enn 200 millimeter nedbør i området i løpet av tolv timer. Hydro er anklaget for lekkasjer som kan ha ført til forurenset drikkevann.

27. februar

Miljømyndighetene i delstaten Pará ga 27. februar beskjed om å kutte produksjonen av kalsinert aluminium med 50 prosent.

Det brasilianske miljødirektoratet har også gitt Hydro to bøter på 20 millioner real, tilsvarende rundt 50 millioner kroner, knyttet til potensielt forurensende aktiviteter uten gyldig lisens ved rødslamdeponiet DRS2.

5. mars

Hydros finansdirektør utnevner Eivind Kallevik til midlertidig leder av aluminiumsraffineriet i Alunorte.

En rapport fra den statlig finansierte stiftelsen Instituto Evandro Chagas viser at utslipp av regn- og overflatevann fra Alunorte var skyld i at drikkevannet i lokalsamfunnet var forurenset med tungmetaller.

4. april

Alunorte (Hydro) har gått til sak mot påtalemyndigheten i delstaten Pará på bakgrunn av denne rapporten. Hydro bestrider dens forskningsmessige gyldighet.

Krangelen om undersøkelsen førte til at samtaler mellom partene brøt sammen. Forrige onsdag saksøkte delstatsmyndigheten Norsk Hydro for den angivelig giftige lekkasjen fra raffineriet. Søksmålet beløper seg til rundt 600 millioner kroner.

9. april

Hydros egne eksperter og det brasilianske analyseinstituttet SGW fastholdt mandag at det ikke har kommet lekkasjer fra deres rødslamsdeponier som har forurenset vannet. Selskapet innrømmer styrt utslipp av ubehandlet regnvann.

10. april

Tirsdag denne uken – dagen etter at Hydro la fram rapportene som frikjenner dem for forurensning – krevde en domstol i Brasil at Hydro stiller 340 millioner kroner i bankgaranti for å dekke fremtidige krav om erstatning fra myndigheter og beboere i området ved aluminaraffineriet Alunorte.

Siden det begynte å regne 16. februar har Hydro-aksjen falt i verdi med over 20 prosent.

12. april

Torsdag bestemte styret i det Hydro-eide (51%) aluminiumsverket Albras – som ligger «vegg i vegg» med Alunorte – å redusere aluminiumsproduksjonen ved verket med 50 prosent på grunn av mindre tilgang på alumnia fra Alinorte.

Hydro sier de ønsker å gjenoppta dialogen med myndighetene, men at dialogen må være «basert på fakta».