Annonse
Foto: Dreamstime

Dette er tegnene på at HR-avdelingen gjør en dårlig jobb

HR-avdelingen har en viktig rolle, men en vanskelig rolle. De er en stabsfunksjon som er til både for ledergruppa og for de ansatte. De skal sørge for at ansatte trives, er motiverte og har ressursene de trenger for å gjøre en god jobb. De skal samtidig sørge for at ledelsen har de riktige medarbeiderne under seg, at de ansatte er lønnsomme og bidrar til at organisasjonen oppnår hovedmålene sine.

Det kan være vanskelig å vite akkurat hvordan man skal måle om human resources-avdelingen gjør en god jobb, men her er i alle fall 4 tegn på at HR gjør en dårlig jobb, ifølge professor i ledelse og organisasjonspsykologi ved Claremont McKenna College, Ronald Riggio:

De har en «oss mot dem»-mentalitet.

Human resources må i visse tilfeller være litt arbeidsplasspoliti, og håndheve regler og rutiner som blir brutt av ansatte. Det kan være utrivelig, men er likevel en viktig del av jobben, skriver Riggio hos Psychology Today.

Problemer oppstår imidlertid hvis denne delen av jobben deres utvikler seg til å bli en kamp mellom «oss» (HR) og «dem» (medarbeiderne). En slik mentalitet kan føre til at medarbeideres positive bidrag blir ignorert og de negative eskalert, og det kan fort forsure et arbeidsmiljø.

Du gjør jobben deres

Mangler det viktige regler, rutiner og prosedyrer? Har de ansatte ansvar for kultur, normer, arbeidsmiljø og trivsel selv? Hvem går man da til hvis det skjer overtramp?

Hvis de ansatte ikke kan stole på at HR ordner opp i vanskelige situasjoner, men må gjøre jobben selv, har HR-avdelingen feiler, skriver Riggio.

De har glemt hvem de er til for

Pengeaspektet er helt klart viktig i en organisasjon, men man skal ikke glemme det menneskelige oppe i alt det strategiske, finansielle og organisatoriske. Hvis HR glemmer å ivareta medarbeiderne i organisasjonen, og heller er blendet av det økonomiske perspektivet, så har de gjort noe grunnleggende feil. HR er til for organisasjonen, og menneskene er en stor del av den. Glemmer de det, har de glemt hele jobben sin, mener Riggio.

Du skyr dem som pesten

Hva synes du om HR-avdelingen? Hvis du kjenner en umiddelbar oppgitthet når du blir bedt om å gå til human resources-gjengen, og heller unngår dem enn å oppsøke dem, så er det en ganske god indikasjon på at de gjør noe feil.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse