Annonse
Foto: Dreamstime

Disse personlighetstypene tjener best

Personlighetstesting har blitt stort innen arbeidslivet. Vi vet med ganske god sikkerhet hvilke personlighetstrekk som er assosiert med bedre prestasjoner, som for eksempel det å være samvittighetsfull, og hvilke trekk som ikke har så mye å si, som for eksempel nevrotisisme, eller emosjonell stabilitet som det også heter.

Men hvilke trekk er det som vises igjen på lønna?

Lønnsvinnerne

Miriam Gensowski er førsteamanuensis ved Universitetet i København, og har forsket på nettopp dette. Hun har sammenlignet menn med forskjellige personligheter, men med lik IQ, like foreldrekarakteristikker og like oppvekstkår, for å sjekke nøyaktig hvor mye personlighet kan gjøre seg utslag i lønn.

Hun fant ingen forskjeller for unge menn, men fra 30-årsalderen begynner ting å skje.

Samvittighetsfulle, ekstroverte og mindre medmenneskelige menn begynte å tjene mer enn resten (se faktaboks), spesielt i alderen 40 til 60 år – der kunne menn med disse trekkene tjene mellom 10 og 20.000 dollar i året mer enn sine motparter, eller rundt 80-160.000 kroner i dagens kurs, skriver Gensowski hos Harvard Business Review.

Femfaktormodellen for personlighet

Samvittighetsfullhet omfatter egenskaper som kompetanse, selvdisiplin og orden. Mennesker som scorer høyt på dette er sannsynligvis mer pliktoppfyllende enn de med lavere scorer.

Ekstroverte personer er ofte mer spenningssøkende, mer selvmarkerende og aktive, og får energi av å være rundt andre mennesker.

Medmenneskelige personer defineres blant annet som tillitsfulle, altruistiske og beskjedne. I motsatt retning har de som scorer lavt på medmenneskelighet en større sannsynlighet for å være mer sta og kjøre sitt eget løp.

Åpenhet for nye inntrykk er personlighetstrekket som er koblet til fantasi, ideer og verdier og større fleksibilitet overfor det som føles nytt.

Emosjonell stabilitet omfatter egenskaper som selvbevissthet, sårbarhet og angst. De med høy grad av emosjonell stabilitet har en indre ro og trygghet, mens motsatsen ofte er mer nervøs og engstelig.

Kilde: Tidsskrift for Norsk Psykologforening / SNL

Introverte tjener minst

I studien sin finner Gensowski at medmenneskelige menn, som defineres som vennlige og hjelpsomme, i løpet av et liv i snitt tjener 270.000 dollar mindre enn en mann som har veldig lite medmenneskelighet.

Men det er personlighetstrekkene ekstrovert og samvittighetsfull som gir størst utslag. En mann som scorer gjennomsnittlig på ekstrovert vil i løpet av livet tjene 600.000 dollar mer enn en mann som er veldig introvert.

De samme tallene finner man bak samvittighetsfullhet. Dette er imidlertid mindre overraskende, skriver Gensowski, da dette trekket er den egenskapen som i aller størst grad er forbundet med bedre prestasjoner. Samvittighetsfulle personer tar i større grad høyere utdanning og er mer strukturerte på jobb.

IQ, som er den største indikatoren for framtidige prestasjoner, gir «bare» en økning på 200.000 dollar i løpet av livet for hvert tiende poeng på intelligenstesten.

Emosjonell stabilitet og åpenhet for nye inntrykk gav ingen utslag.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse