Annonse
Foto: Ammentorp, Dreamstime

– Du blir mer motivert av å gi råd enn av å få råd

I et innlegg hos MIT Sloan Business Review viser de to til at man fra psykologien vet at et vanlig problem når forbedring uteblir, er problemer med selvkontrollen. Folk har ikke rett og slett ikke den motivasjonen som skal til for å gjøre kunnskap om til handling. 

Med dette i bakhodet, har valgte Eskreis-Winkler og Fishbach å snu opp ned på den tradisjonelle tanken om at man trenger gode råd fra andre for å forbedre seg. De stilte seg spørsmålet: Hva hvis vi i stedet ba folk som sliter om å giråd til andre som sliter med det samme?  

Eksperimentene 

I en serie med eksperimenter som innbefattet alt fra helse- og pengeproblemer til akademiske problemer og jobbsøking har Eskreis-Winkler og Fishbach bedt forsøkspersoner som slet om å gi råd til andre som slet med det samme. De som skulle gi råd fikk ikke noe påfyll av kunnskap på forhånd. 

«Vi trodde det ville øke giverens selvtillit», skriver forskerne i innlegget sitt hos MIT Sloan Business Review. De mener at det å ha tro på egne evner, kan stimulere motivasjon og måloppnåelse i enda større grad enn det faktiske evner kan. 

I et jobbsøkereksperiment svarte 68 prosent av de arbeidsløse som deltok at de følte seg mer motivert til videre jobbsøking etter å ha gitt råd enn de var etter å ha fått råd. Det samme gjaldt folk som slet med økonomi. Rundt 72 prosent av deltagerne fant det mer motiverende å gi råd enn å få råd fra fagfolk. 

Finner igjen selvtilliten

Psykologien i dette, er ifølge Eskreis-Winkler og Fishbach at man lett kan miste troen på seg selv når man ikke klarer å nå målene sine. Men av ulike grunner kan det å gi råd til andre gjøre at man får tilbake troen på seg selv. 

Bare det å bli bedt om å gi råd til andre, betyr jo at man får et signal om at man faktisk harde evnene som skal til. Å skulle gi råd til andre, gjør også dessuten at man begynner å lete i hukommelsen etter egen, positiv adferd som har vært virkningsfull – for å kunne gi gode råd til andre. 

Motsatt tankegang

Hvor gode råd forsøkspersonene klarte å gi og hvilken nytte mottakeren faktisk hadde av disse, sier innlegget hos MIT Sloan Management ingenting om. Det sies heller ikke noe om hvordan forsøkspersonenes opplevelse av økt motivasjon eventuelt ga utslag i bedre prestasjoner. 

Tipset fra Eskreis-Winkler og Fishbach er at ledere fortsetter å gi medarbeidere råd gjennom eksempelvis mentorordninger, men at de i tillegg også kan vurdere å snu på flisa og be folk som trenger å utvikle seg om å gi råd til andre. Sistnevnte er noe det har vært forsket lite på, med Eskreis-Winkelr og Fishbach mener at de i sine undersøkelser har gjort noen lovende funn. 

Annonse
Annonse