Annonse
Foto: Dreamstime

God ledelse i ett team kan spre seg til andre team

Der det før i tiden var vanligere å tilhøre ett team eller én avdeling, har det nå blitt vanlig å være en del av flere team eller prosjekter samtidig. På verdensbasis anslås mellom 80 og 95 prosent av arbeidstakere å være en del av flere team på samme tid, ifølge flere forskningsrapporter.

Denne trenden medfører noen åpenbare ulemper. Rollene kan flyte over i hverandre, noe som kan gjøre det uklart hvilket team man tilhører til enhver tid. I tillegg kan det medføre vansker med å balansere tidsbruken på tvers av teamene, noe som kan føre til stress.

Men hva med ledelse? Hvis en person er en del av flere team, og lederne er svært forskjellige, hvordan påvirker dette medarbeideren? Og kan god ledelse ha effekter ut over teamet hvor den blir utøvd? Dette var noen av spørsmålene til et amerikansk forskningsteam, med Troy Smith, førsteamanuensis i ledelse ved Universitetet i Nebraska.

For å finne ut av dette gjennomførte de et eksperiment hvor personer ble satt til å jobbe i to team samtidig. Én gruppe ble satt i to team hvor begge lederne hadde en myndiggjørende lederstil, der ansatte fikk mye frihet, ble involvert i beslutningsprosesser og informasjon- og kunnskapsdelingen var høy. En annen gruppe ble satt i to team, det ene med en myndiggjørende leder, og det andre med en med en mer kontrollerende lederstil – lite involvering og mye detaljstyring. Den siste gruppa ble satt i to team, begge med kontrollerende ledere.

God ledelse smitter

Man skulle kanskje tro at en kontrollerende leder i det ene teamet trakk ned de positive effektene fra den myndiggjørende lederen i det andre teamet, men ifølge studien er det ikke slik det henger sammen.

Faktisk er det helt omvendt. De typiske effektene fra myndiggjørende ledelse, som bedre motivasjon, trivsel og engasjement, «smittet» fra teamene med en myndiggjørende leder til teamene med en kontrollerende leder. Personer med en kontrollerende leder kjente altså mer trivsel, engasjement, proaktivitet og frihet hvis de også hadde en myndiggjørende leder på et annet team, skriver forskningsleder Smith til Harvard Business Review.

Men det stopper ikke hos den enkelte medarbeider. God ledelse overfor en ansatt – «X» – i ett team, kan også spre seg til andre medarbeidere i et annet team, gjennom nettopp X, viser studien.

Ifølge studien kan altså myndiggjørende ledelse både oppheve de negative effektene av kontrollerende ledelse, og i tillegg spre seg til andre team gjennom medarbeiderne som blir eksponert for den.

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Lederbibliotek

Har du spørsmål om ledelse?

I vårt lederbibliotek finner du ekspertrådene, fagartiklene og verktøyene som hjelper deg som leder.

Gå til Lederbiblioteket.


Annonse