Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Maksymiv7 | Dreamstime.com.
Lederverktøy

Digitalisering​Har du orden i eget hus?

Undersøkelsen viser også at bare 20 prosent av offentlige virksomheter har en definert rolle for sin Chief Data Officer.

– Dette vil snu raskt, mener digitaliseringsekspert.

«IT i praksis» er en undersøkelse som setter fokus på strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Rambøll Management Consulting, IKT–Norge og Visma ønsker med undersøkelsen å bidra til IT–utviklingen i offentlig og privat sektor.

Lese resten?
Løpende abonnement. Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Anbefalingene fra årets IT i praksis–undersøkelse:

Fremtidens samfunn må tenke helhetlig rundt tjenesteproduksjon:

 • Kombinasjonen av ny og innovativ teknologi, sammen med mulighetene for å håndtere store datamengder i sanntid,kan bidra til smarte og bærekraftige byer og bygder

 • Teknologien kan løse kritiske utfordringer i kommunen av både klimamessig, økonomisk og sosial karakter, og samtidig være en katalysator for norsk næringsliv

 • Kommunen og fylkeskommunen må involvere innbyggere, næringsliv og akademia – og det må opprettes et nært samarbeid med statlige aktører

 • Digitale verktøy og data må anvendes for å løse problemer på tvers av sektor- og kommunegrense

 • Utviklingen må ta utgangspunkt i reelle behov hos kommunen/fylkeskommunen.

Digital ledelse fordrer digital innsikt:

 • Både offentlige og private ledere må omstille sine virksomheter for bærekraftighet og utnytte innovasjonspotensialet digitaliseringen og ny teknologi gir

 • Du må ha en modig digital strategi, og dine ansatte må være motiverte for endring. Strategien må ta utgangspunkt i virksomhetens digitale status

 • Bruk av modenhetsmodell kan gi et viktig lederverktøy for å gi innsikt i digital modenhet, og være et utgangspunkt for digitale strategier med et reelt gevinstpotensial

 • En digital strategi bør være åpen, og se bredere enn egen virksomhets- og forretningsmodell

Designdrevet utvikling i løsningen av komplekse utfordringer:

 • Å identifisere reelle brukerbehov er viktig for å finne hvilke løsninger og teknologier det skal investeres i, og for å fremme en mer ressurseffektiv og bærekraftig tjenesteproduksjon

 • Tjenestedesign bidrar med nyttig metodikk for å løse komplekse problemer på tvers av sektorområder og styringsstrukturer, og som fanger opp reelle brukerbehov

 • Innsikt og forståelse i det offentliges særegenheter er avgjørende for å håndtere dilemmaer som dukker opp i designprosessene

 • Design bringer innovative perspektiver og metoder inn på den offentlige arenaen

Også små prosjekter må forankres i strategien:

 • Manglende forankring av utviklingsaktiviteter i virksomhetens digitaliseringsstrategi kan skape en sprikende prosjektutvikling som går på bekostning av helhetsforståelsen

 • Om strategiske avveininger i realiteten flyttes ned til prosjektnivå, øker risikoen for at enkeltprosjekter seiler sin egen sjø – og bort fra strategiske mål i virksomheten

 • En helhetlig styring av enkeltprosjekter krever tett kommunikasjon mellom strategisk ledelse og prosjektledelse underveis i prosjektene

 • En god balanse mellom styring og autonomi er avgjørende for å fremme utviklings- og innovasjonsprosesser som støtter opp om virksomhetens overordnede mål for digitalisering.

 • Strategisk ledelse bør legges til strategisk nivå i virksomheten, fremfor operativ prosjektledelse

Helhetlig utvikling krever orden i eget hus:

 • Det store innovasjonspotensialet i digitalisering er i stor grad knyttet til ny bruk av informasjon: God kontroll og oversikt over data, og hvordan de kan brukes, er vesentlig for å sikre et kvalitetsmessig godt grunnlag for datautveksling og digital samhandling

 • «Orden i eget hus» er et hovedprinsipp for god informasjonsforvaltning i offentlig sektor, og er eksplisitt formulert i digitaliseringsrundskrivet. Prinsippet om god informasjonsforvaltning har imidlertid stor relevans også for privat næringsliv

 • Digitale ledere må systematisere og presentere data, datasett og dataelementer på en oversiktlig måte

Når digitalisering ikke er riktig medisin:

 • Ansvarlige myndigheter og digitale ledere må forholde seg til det «digitale skillet» og utenforskap for ikke–digitale innbyggere. Spesielt i offentlig sektor må det gjøres avveininger av digitalt førstevalg mot samfunnsoppdraget virksomheten er gitt

 • Enkelte hevder at oppgaven med å inkludere ikke–digitale brukere er særlig viktig så lenge denne andelen er høy, men at dette endrer seg raskt i fremtiden

 • Vi må aldri avgrense oppmerksomheten bare til digitale løsninger. Et godt eksempel er DnB som gjeninnførte brevgiro

 • Ikke–digitale innbyggere må inkluderes i prosjektarbeidet rundt digitalisering

 • Man må gjøre gode kartlegginger av reelle brukerbehov, med utgangspunkt i en metodikk som fanger opp hele spekteret av befolkningsgruppene vi har i landet

Kilder: «IT i praksis»: Rambøll Management Consulting, Visma og IKT Norge

Annonse

Anbefalingene fra årets IT i praksis–undersøkelse:

Fremtidens samfunn må tenke helhetlig rundt tjenesteproduksjon:

 • Kombinasjonen av ny og innovativ teknologi, sammen med mulighetene for å håndtere store datamengder i sanntid,kan bidra til smarte og bærekraftige byer og bygder

 • Teknologien kan løse kritiske utfordringer i kommunen av både klimamessig, økonomisk og sosial karakter, og samtidig være en katalysator for norsk næringsliv

 • Kommunen og fylkeskommunen må involvere innbyggere, næringsliv og akademia – og det må opprettes et nært samarbeid med statlige aktører

 • Digitale verktøy og data må anvendes for å løse problemer på tvers av sektor- og kommunegrense

 • Utviklingen må ta utgangspunkt i reelle behov hos kommunen/fylkeskommunen.

Digital ledelse fordrer digital innsikt:

 • Både offentlige og private ledere må omstille sine virksomheter for bærekraftighet og utnytte innovasjonspotensialet digitaliseringen og ny teknologi gir

 • Du må ha en modig digital strategi, og dine ansatte må være motiverte for endring. Strategien må ta utgangspunkt i virksomhetens digitale status

 • Bruk av modenhetsmodell kan gi et viktig lederverktøy for å gi innsikt i digital modenhet, og være et utgangspunkt for digitale strategier med et reelt gevinstpotensial

 • En digital strategi bør være åpen, og se bredere enn egen virksomhets- og forretningsmodell

Designdrevet utvikling i løsningen av komplekse utfordringer:

 • Å identifisere reelle brukerbehov er viktig for å finne hvilke løsninger og teknologier det skal investeres i, og for å fremme en mer ressurseffektiv og bærekraftig tjenesteproduksjon

 • Tjenestedesign bidrar med nyttig metodikk for å løse komplekse problemer på tvers av sektorområder og styringsstrukturer, og som fanger opp reelle brukerbehov

 • Innsikt og forståelse i det offentliges særegenheter er avgjørende for å håndtere dilemmaer som dukker opp i designprosessene

 • Design bringer innovative perspektiver og metoder inn på den offentlige arenaen

Også små prosjekter må forankres i strategien:

 • Manglende forankring av utviklingsaktiviteter i virksomhetens digitaliseringsstrategi kan skape en sprikende prosjektutvikling som går på bekostning av helhetsforståelsen

 • Om strategiske avveininger i realiteten flyttes ned til prosjektnivå, øker risikoen for at enkeltprosjekter seiler sin egen sjø – og bort fra strategiske mål i virksomheten

 • En helhetlig styring av enkeltprosjekter krever tett kommunikasjon mellom strategisk ledelse og prosjektledelse underveis i prosjektene

 • En god balanse mellom styring og autonomi er avgjørende for å fremme utviklings- og innovasjonsprosesser som støtter opp om virksomhetens overordnede mål for digitalisering.

 • Strategisk ledelse bør legges til strategisk nivå i virksomheten, fremfor operativ prosjektledelse

Helhetlig utvikling krever orden i eget hus:

 • Det store innovasjonspotensialet i digitalisering er i stor grad knyttet til ny bruk av informasjon: God kontroll og oversikt over data, og hvordan de kan brukes, er vesentlig for å sikre et kvalitetsmessig godt grunnlag for datautveksling og digital samhandling

 • «Orden i eget hus» er et hovedprinsipp for god informasjonsforvaltning i offentlig sektor, og er eksplisitt formulert i digitaliseringsrundskrivet. Prinsippet om god informasjonsforvaltning har imidlertid stor relevans også for privat næringsliv

 • Digitale ledere må systematisere og presentere data, datasett og dataelementer på en oversiktlig måte

Når digitalisering ikke er riktig medisin:

 • Ansvarlige myndigheter og digitale ledere må forholde seg til det «digitale skillet» og utenforskap for ikke–digitale innbyggere. Spesielt i offentlig sektor må det gjøres avveininger av digitalt førstevalg mot samfunnsoppdraget virksomheten er gitt

 • Enkelte hevder at oppgaven med å inkludere ikke–digitale brukere er særlig viktig så lenge denne andelen er høy, men at dette endrer seg raskt i fremtiden

 • Vi må aldri avgrense oppmerksomheten bare til digitale løsninger. Et godt eksempel er DnB som gjeninnførte brevgiro

 • Ikke–digitale innbyggere må inkluderes i prosjektarbeidet rundt digitalisering

 • Man må gjøre gode kartlegginger av reelle brukerbehov, med utgangspunkt i en metodikk som fanger opp hele spekteret av befolkningsgruppene vi har i landet

Kilder: «IT i praksis»: Rambøll Management Consulting, Visma og IKT Norge

Annonse