Annonse
Tidlegare sjef i sentralbanken, Svein Gjedrem, blir styreleiar i Helse Sør-Øst. Biletet er frå 2011. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix
Store utskiftingar i helseføretaka

Svein Gjedrem blir styreleiar i skandaleråka Helse Sør-Øst

Det blei i dag oppnemnt nye styremedlemmar og styreleiarar for dei regionale helseføretaka.

Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Noreg, får nye leiarar. Det går fram av ei pressemelding frå regjeringa.

Marianne Telle er den einaste som blir sitjande av leiarane. Ho held fram som styreleiar i Helse Nord.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Styra i helseføretaka

Styra i dei regionale helseføretaka er dei øvste ansvarsorgana i helseregionen. Dei skal sjå til at helseføretaka i regionane gir gode og likeverdige spesialisthelsetenester til befolkninga i regionen. Styra har òg ansvar for at dei helsepolitiske måla vert nådde innanfor rammene som Stortinget har vedteke.

Styra består av både eigaroppnemnte styremedlemmar og styremedlemmar som er valde av dei tilsette. Styremedlemmane skal ikkje representere geografiske område, politiske organisasjonar eller andre interessegrupper.

(Kjelde: Regjeringa.no)

Annonse

Styra i helseføretaka

Styra i dei regionale helseføretaka er dei øvste ansvarsorgana i helseregionen. Dei skal sjå til at helseføretaka i regionane gir gode og likeverdige spesialisthelsetenester til befolkninga i regionen. Styra har òg ansvar for at dei helsepolitiske måla vert nådde innanfor rammene som Stortinget har vedteke.

Styra består av både eigaroppnemnte styremedlemmar og styremedlemmar som er valde av dei tilsette. Styremedlemmane skal ikkje representere geografiske område, politiske organisasjonar eller andre interessegrupper.

(Kjelde: Regjeringa.no)

Annonse