Annonse
Foto: Pop Nukoonrat, Dreamstime

2 grunner til at digital transformasjon feiler

Lest om ledelse. Lederne i konsulentselskapets undersøkelse kommer fra 17 land og 13 ulike bransjer. De forteller at det investeres store summer i digital transformasjon, men at problemet er at resultatene ofte ikke blir som forventet.

Dette skriver konsulenter fra Accenture i et innlegg hos Harvard Business Review.

Hovedårsaken er ifølge lederne at selskapene ikke lykkes med å skalere opp digital innovasjon etter at pilotprosjektene er ferdige.

For å finne ut mer om årsaken til problemet tok konsulentene for seg de selskapene i undersøkelsen som faktisk hadde klart å skalere opp de digitale investeringene sine, hvilket utgjorde 22 prosent av selskapene.

De så nærmere på hva disse selskapene hadde gjort annerledes enn de andre og avdekket i sammenligningen to kritiske utfordringer ved oppskalering av digitale investeringer:

 • Topplederne i selskapet er uenige om mål, uten å diskutere det
  Dette gjør det vanskelig for ledere og medarbeidere på nivåene under. De har vanskelig for å bli enige om både hvordan man skal prioritere og om hvordan man skal måle fremgang.

  For å bøte på den typen problemer, understreker konsulentene at selskapene før investeringene foretas, må diskutere både mulighetene som ligger her og problemene digitalisering løser men også hvordan organisasjonen skal bygges opp rundt den ønskede løsningen
   

 • De har ikke evner og ressurser til få til oppskaleringen
  Konsulentenes råd er her å vurdere om det finnes ressurser utenfor organisasjonen som kan bidra til å utvikle organisasjonens ferdigheter – eller at man jobber med pilotprosjektene internt på en slik måte at man utvikler de digitale ferdighetene på tvers av organisasjonen fra begynnelsen av.

  Accenture-konsulentene viser i Harvard Business Reviews-innlegget sitt til eksempler fra kunder som lærer opp folkene sine utenfor bedriften, mens andre selskaper lager egne «innovasjonsfabrikker» i egen organisasjon.

  Sistnevnte har ansatte som har som oppgave å sørge for at de digitale investeringene tilføres muskler og vokser. De har oppskalering som oppgave, arbeidet deres er ikke begrenset til produktdesign.

 

 

Annonse
Annonse