Annonse
Foto: Rawpixelimages, Dreamstime

3 kjennetegn ved ledere vi har tillit til

Man kan knapt snakke om ledelse uten å snakke om tillit i samme åndedrag, men hva skal til for at en leder inngir tillit?

De amerikanske konsulentene Jack Zenger og Joseph Folkman, henholdsvis toppsjef og president i selskapet Zenger/Folkman, har analysert data fra 360-graders-evalueringer av hele 87.000 ledere for å forsøke å finne svar. Funnene har de beskrevet i innlegget «The 3 elements of trust» på hjemmesidene til Harvard Business Review.

Vurderes som dyktige ledere

I evalueringene har lederne blitt evaluert av underordnede, overordnede og kolleger. Etter å ha analysert dataene fra evalueringene på kryss og tvers, finner konsulentene at høy tillit til leder samvarierer sterkt med hvordan folk vurderer en leders generelle dyktighet.

Evnen til å bygge relasjoner er den viktigste enkeltfaktoren for å bygge tillit

Konsulentene konkluderer videre med at det er særlig tre områder som ofte danner grunnlaget for den tilliten man har til en leder:

  • Evnen til å bygge positive relasjoner
    For å bygge positive relasjoner til enkeltpersoner og grupper må en leder engasjere seg i temaer og problemstillinger som andre jobber med, de må balansere resultater opp mot det å ta hensyn til andre, de må skape samarbeid, løse konflikter og gi ærlige tilbakemeldinger på en hjelpsom måte, skriver Zenger og Folkman.

  • Har god vurderingsevne/innehar ekspertise
    Det inngir tillit hvis en leder er velinformert og kunnskapsrik, viser denne analysen. Konsulentene viser blant annet til at dette er ledere som gjør gode vurderinger når de tar beslutninger. Andre har tiltro til ideene og meningene deres, og folk spør dem ofte om råd. Kunnskapen og ekspertisen de besitter, er viktig for resultatoppnåelsen.

  • Er konsistent
    Ledere som gjør det de sier de vil gjøre inngir tillit. Dette handler om å innfri forpliktelser, holde løfter og å være en god rollemodell som går foran med et godt eksempel. Det kan også handle om å det å være villig til å legge inn en ekstra innsats for å få gjort det som må gjøres.

Det viktigste

Zenger og Folkmans analyser viste for øvrig at evnen til å bygge relasjoner er den viktigste enkeltfaktoren for å bygge tillit.

Hvis både vurderingsevne og konsistens lå på et høyt nivå, men evnen til å bygge relasjoner var lav, falt tilliten med hele 33 prosent.

Ifølge Zenger og Folkman må man ikke ha en eksepsjonelt høy score på alle de tre tillitsfaktorene for å være en god leder, men de man bør ligge over gjennomsnittet – på alle de tre faktorene.

Video: Tillitsledelse i praksis

For en tid tilbake intervjuet Dagens Perspektiv Tom Georg Olsen, en av gründerne av it-selskapet Miles.

Selskapet er et selskap som går langt i sin tillitsbaserte ledelse, og som er blitt forsket på av ledelsesforskere ved Norges Handelshøyskole.

I denne videoen kan du bli kjent med noen av de tankene Tom Georg Olsen har gjort seg om tillit: 

 

Annonse
Annonse