Annonse
Prøv ut endringen i en mindre gruppe som er positive, som senere kan være med på å overbevise flere.  Foto: Unsplash

4 tips for å lede omstilling

Lest om ledelse: Greg Satell er rådgiver, foredragsholder og bestselgende forfatter på temaene innovasjon og endring. Han har gått igjennom erfaringer fra endringsprosesser i flere store selskaper, og oppsummerer i Harvard Business Review hva som kjennetegner de som lykkes. 

Overbevis skeptikerne

Satell viser til at en internasjonal studie fra konsulentselskapet McKinsey avdekket at bare 26 prosent av omstillingsinitiativer ble vurdert som vellykkede. 

Greg Satell er rådgiver, foredragsholder og bestselgende forfatter på temaene innovasjon og endring. Foto: gregsatell.com 

Han peker på at store endringer i et selskap eller en annen organisasjon alltid vil møte motstand. De som lykkes, sørger for å legge en plan for å overbevise skeptikerne.

I artikkelen i Harvard Business Review gir han fire råd for de som vil lykkes med en større omstilling i organisasjonen:

1. Start med en liten gruppe.

Ikke start med et stort kick-off-arrangement hvis du vil gjøre betydningsfulle endringer. I hvert fall om ikke du allerede har sørget for å skape oppslutning om initiativet ditt. Presenteres omstillingen fra deg som en ferdig besluttet plan, vil det sannsynligvis øke motstanden blant de som er skeptiske.

Begynn heller med å prøve ut endringen i en mindre gruppe som er positive, og som kan prøve ut endringen og senere være med på å overbevise flere. Hvis ikke andre enn deg har eierskap til endringen, er det vanskelig å lykkes.

2. Velg deg ut en første endring

Når ledere vil møte utfordringer ved å sette i gang større omstillinger, har de gjerne en ambisiøs visjon om alt som skal endres. Men det er sjelden realistisk å få til alt på en gang.

Du bør finne en viktig endring å starte med, som er lett å knytte til et tydelig og oppnåelig mål. Det kan gi noen tidlige resultater, og gi et momentum som kan bane veien for større endringer senere.

3. Plei viktige nøkkelgrupper

Selv om vi ofte legger beste merke til de karismatiske lederne i spissen for endring, er det ikke nok å holde overbevisende taler om endringen som skal gjøres. Det kan være avgjørende å skape oppslutning om endringen ved å ha direkte dialog med de ulike gruppene du vet du trenger å ha med på laget.

Er det noen viktige aktører utenfor eller innenfor organisasjonen du vet vil være avgjørende for om endringen lykkes, sørg for å pleie disse litt ekstra.

4. Overlev seire

Når man har nådd de målene man først satt seg, er det lett å lene seg tilbake og være fornøyd med situasjonen. Men på samme måte som omverdenen endrer seg, er virksomheter avhengige av hele tiden å vurdere hvordan de jobber, tilpasse og forbedre seg.

Ledere som lykkes med omstilling fokuserer derfor ikke bare på de umiddelbare målene, men også på selve endringsprosessen. Det gjør at de fortsetter å utvikle organisasjonen og hele tiden beveger seg fremover.

 

Annonse
Annonse