Annonse
Anne-Karin Sogn går av som administrerende direktør i Fjellinjen, etter at det har blitt avdekket kritikkverdige forhold. Foto: Fjellinjen. 

Bompenge-direktør går av etter pengekritikk

Styret i Fjellinjens besluttet i sommer en gjennomgang av pengebruken i selskapet.

Rapporten som er utarbeidet av Deloitte viser at kostnadene har gått ned, men avdekker samtidig kritikkverdige forhold.

Som følge av dette har Anne-Karin Sogn blitt enig med styret om at hun fratrer som administrerende direktør, kommer det frem i en pressemelding.

CFO Magne Liestøl Larsen går inn som fungerende administrerende direktør.

Brutt innleie-regler

Rapporten viser at Fjellinjens driftskostnader fra 2011 til 2018 er redusert fra 247 millioner kroner til 190 millioner kroner.

Gjennomgangen bekrefter samtidig tidligere medieoppslag om at Fjellinjen har brutt regler for anskaffelser og innleie. I tillegg har det vært for dårlige rutiner ved ansettelser.

– Styret er glad for at kostnadene er redusert, men ser det som sterkt beklagelig at reglene for anskaffelser og innleie ikke er fulgt til punkt og prikke, sier styreleder i Fjellinjen, Cato Hellesjø.

Styrelederen fortsetter å si at Fjellinjen er avhengige av tillit.

– Bilistene skal ha tiltro til at selskapet ikke bare driver effektivt, men også følger reglene. Nå er det allerede endret rutiner og selskapet skal sørge for at alle regler blir fulgt ved nye anskaffelser, sier Hellesjø.

Kritikk fra Deloitte-rapporten:

Anskaffelser og innleie: 

  • Rapporten viser at Fjellinjen i større grad skulle hatt konkurranse om anskaffelser og innleie

  • Gjennomgangen viser etter Deloittes vurdering at for flere av anskaffelsene har ikke Fjellinjen opptrådt i samsvar med de grunnleggende prinsippene som gjelder for offentlige anskaffelser om konkurranse/konkurranseeksponering, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet, jf. §4 i lov om offentlige anskaffelser.

  • Deloitte påpeker også at selskapet uten konkurranseeksponering har engasjert leverandører som enkelte ansatte har jobbet sammen med tidligere

  • Rapporten avdekker også et tilfelle av uheldig rolleblanding der en konsulent fra et innleid firma deltok i intervjuet av kandidater til et konsulentoppdrag der den valgte it-konsulenten var fra samme firma

Ansettelser: 

  • Deloitte har gått gjennom alle ansettelser de siste to årene. Fjellinjen har gjennomført flere rekrutteringer med kun intern utlysning

  • Gjennomgangen viser at stillinger som var utlyst internt er ved tre tilfeller har blitt besatt av personer som ikke hadde et eksisterende ansettelsesforhold i Fjellinjen

  • I et av tilfellene var det en privat relasjon mellom den ansvarlige lederen og den nye ansatte

Reiseregninger:

  • Deloitte har funnet brudd på bokføringslovens dokumentasjonskrav til reiseregninger. De avvikene det er flest av dreier seg om manglende påføring av reiserute på taxiturer og manglende dokumentasjon av reisens formål

Stillingen til Anne-Karin Sogn vil nå bli lyst ut. 

Annonse
Annonse