Annonse
Tor-Aksel Busch har søkt om avskjed som riksadvokat fra 1. november. NTB scanpix
Tor-Aksel Busch har søkt om avskjed som riksadvokat fra 1. november.  Foto: NTB scanpix

Busch går av etter 22 år som riksadvokat

Riksadvokat Tor-Aksel Busch (69) har søkt om avskjed fra 1. november, skriver VG.

Så langt i år har Norge fått ny justisminister i Jøran Kallmyr, ny politidirektør i Benedicte Bjørnland og 1. juni tiltrer Hans Sverre Sjøvold som ny sjef for PST. Samtidig har jakten på hans etterfølger som politimester i Oslo startet.

LES MER | Uriaspost til svingsdørspolitiker Kallmyr

Nå må regjeringen også utnevne ny riksadvokat.

Sjef for straffesaksbehandlingen

Tor-Aksel Busch har vært riksadvokat siden september 1997. Han vil dermed ha sittet i 22 år på toppen av påtalemyndigheten, dersom avskjedssøknaden innvilges.

Busch fyller 70 år i mars 2020 og vil derfor uansett måtte gå av på grunn av sin alder innen 1. april 2020.

Riksadvokaten er formelt underlagt Kongen i statsråd, men er i praksis daglig leder av påtalemyndigheten.

Det overordnede ansvaret for all straffesaksbehandling – i politiet så vel som i Den høyere påtalemyndighet – ligger til riksadvokaten.

45 år med jus

Busch har juridisk embetseksamen fra 1974. Før han ble riksadvokat var han assisterende riksadvokat fra 1987. Fra 1981 til august 1987 var han statsadvokat ved Eidsivating (i dag Oslo) statsadvokatembeter.

Busch er blant annet kjent for å ha vært aktor i Treholt-saken.

Annonse
Annonse