Annonse
Cecilie Daae (t.h.) signerte arbeidsavtalen sammen med Helse Nord RHFs styreleder Renate Larsen.  Foto: Kenneth Lauritsen.
Karrieresteg

Cecilie Daae blir ny Helse Nord-direktør

Styret i Helse Nord RHF har i dag tilsatt Cecilie Daae (57) som ny administrerende direktør i Helse Nord RHF.

– Jeg er så glad for å ha fått denne jobben, som jeg anser som den mest interessante stillingen i Helse-Norge, sier hun i en pressemelding.

Hun får et stort ansvar for å utvikle sykehusene i Helse Nord og å sørge for helsetjenester til befolkningen.

– Det er en svært meningsfull og givende jobb, som jeg virkelig gleder meg til, sier Cecilie Daae.

Hun skal begynne i stillingen 13. januar. Nåværende administrerende direktør Lars Vorland går da av med pensjon.

Beredskapsdirektør

Cecilie Daae er for tiden direktør og etatsleder for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, en stilling hun har hatt siden september 2015.

Tidligere har hun jobbet ti år i Helsedirektoratet, blant annet som assisterende helsedirektør.

Hun er utdannet lege, spesialist i allmennmedisin, og har praktisert som allmennlege. Hun har utdanning og kurs innen helseledelse.

– Cecilie Daae har skilt seg ut som en foretrukken og svært kvalifisert kandidat. Hun har med sin utdanning og erfaring opparbeidet seg et helhetlig blikk på og innsikt i helsetjenesten, både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun er godt kjent med styring i staten og av spesialisthelsetjenesten, og hennes forvaltningskompetanse og kjennskap til politiske prosesser er solid, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.

Pendle fra Oslo

Etter en grundig prosess er styret i Helse Nord RHF meget fornøyd med at Cecilie Daae har takket ja til stillingen.

– Hun har et uttalt engasjement for regionen og for å sikre gode helsetilbud til befolkningen, og hun viser en bred samfunnsforståelse og evne til å se helse i samhandling med andre samfunnsaktører i regionen, sier Larsen.

Daae bor i Oslo. Stillingen som Helse Nord-direktør krever mye reising både innad i landsdelen og til Oslo. Hun vil reise mye, og ha leilighet i Bodø hvor Helse Nord RHF har hovedkontor.

Hun kjenner godt Helse Nord fra sine år i Helsedirektoratet hvor hun både var avdelingsdirektør for sykehustjenester og etter hvert divisjonsdirektør for divisjon spesialisthelsetjenester.

Et lykketreff

Som direktør i DSB har hun god dialog med fylkesmennene i Nord-Norge og kjenner risiko og sårbarhet på det brede området samfunnssikkerhet og beredskap, der liv og helse alltid er en av de viktigste dimensjonene.

– Sånn sett har jeg også god kunnskap om status i kommunene. Samtidig er det selvsagt mye jeg må sette meg inn i, og det skal jeg gjøre sammen med ledere og medarbeidere i hele Helse Nord, sier Daae.

Stillingen som direktør i DSB er en åremålsstilling.

– Jeg visste at fra nyttår måtte jeg begynne å se meg om etter aktuelle stillinger. Det er et lykketreff at stillingen som Helse Nord-direktør var ledig akkurat nå, og at styret fant de rette kvalifikasjonene i meg. Jeg trives veldig godt i DSB og med de oppgavene vi har der, men på mange måter kan jeg si at jeg nå vender hjem. Mitt hjerte banker ekstra sterkt for helsetjenesten, sier Daae.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse