Annonse
NHH er nok en gang best i landet på masterkåringen til Financial Times. Foto: Varde Solutions 

De norske handelshøyskolene blir rangert lavest i Norden

Masterutdanningen ved NHH er best i landet og på 70. plass i verden, viser en ny rangering utført av avisen Financial Times. Handelshøyskolen BI landet på en 88. plass. Samtidig har Sverige, Danmark og Finland alle skoler med økonomiutdanninger som rangeres høyere.

Mens NHH rykker frem to plasser, går BI en plass tilbake fra 2018. BIs siviløkonomstudie debuterte på FT-rangeirngen i 2008 med en 48. plass blant 50 programmer. I år et det med 100 programmer. NHH  har vært på listen siden 2005.

NHH-rektor Øystein Thøgersen er meget fornøyd med posisjonen nasjonalt, men understreker at hans ambisjon går langt utenfor landets grenser.

– I sin rangering inkluderer FT 100 av verdens mest prestisjefylte utdanningsinstitusjoner, og i dette selskapet er 70. plass solid og oppgangen fra i fjor er bra – men jeg vil ha høyskolen høyere opp på rangeringen, sier Thøgersen.

angereringen er basert på 17 kriterier, blant annet kandidatenes lønns- og karriereutvikling etter endt studie, antall ansatte med doktorgrad, kvinneandel i styre og fagstab, samt en rekke kriterier som måler grad av internasjonalisering i organisasjonen, i utdanningen og blant studentene.

BI-rektor Inge Jan Henjesand mener resultatene bekreftet at skolens alumni hevder seg i internasjonal sammenheng.

– Financial Times går grundig til verks i disse rangeringene, og vi måles på en rekke indikatorer som beviser at våre studenter går ut med et vitnemål som er internasjonalt anerkjent, sier Henjesand.

Lønn veier fortsatt tyngst

Som tidligere år er lønnen til tidligere studenter det viktigste kriteriet, og veies 30 prosent av totalen. Gjennomsnittlig lønn for alumni er det kriteriet som veier tyngst med 20 prosent, mens lønnsøkning er nest viktigst med en vekt på 10 prosent.

Uendret i toppen

De tre øverste plassene på listen er uendret fra i fjor med University of St Gallens «MA in Strategy and international management» på topp etterfulgt av HECs «Master in Management» og London Business Schools «Master in Management.»

Best i Norden er Stockholms økonomiske høgskole på 13. plass. Handelshøyskolen i København kommer på 45. plass.  Også Finland beste merkantile utdanningsmiljø kommer høyere på listen. Aalto universitet landet på 52.plass.

Annonse
Annonse