Annonse
Mandag 26. august innsettes generalmajor Eirik J. Kristoffersen som ny sjef i Hæren, under en seremoni i Bardufoss leir. Foto: Hæren. 
Karrieresteg

Eirik J. Kristoffersen innsettes som ny sjef Hæren

Kommende mandag innsettes generalmajor Eirik J. Kristoffersen som ny sjef i Hæren, under en seremoni i Bardufoss leir.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen innsetter generalmajor Eirik J. Kristoffersen (50, fra Bjerkvik) som ny sjef Hæren etter generalmajor Odin Johannessen (57, fra Bergen), i Bardufoss leir mandag 26. august klokken 12.00.

Kristoffersen ble i statsråd tidligere i år utnevnt som ny sjef for Hæren, og kommer fra stillingen som sjef for Heimevernet. Før den tid var han sjef for plan- og øvingsseksjonen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Kristoffersen har lang operativ erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Han er blant annet tildelt Krigskorset med sverd for innsatsen i Afghanistan i 2007 og 2008.

Odin Johannessen ble i 2015 innsatt som generalinspektør for Hæren, og som en del av langtidsplan for forsvarssektoren ble embeds- og stillingstittelen endret til sjef Hæren fra 1. januar 2017.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse