Annonse
Foto: Dreamstime

Føljetongen om kvinner, ledelse og lønnsomhet fortsetter

I spaltene til Dagens Næringsliv fortsetter debatten om hvorvidt kvinnelige ledere påvirker lønnsomhet i positiv eller negativ retning å rulle.

Det startet med at Dagens Næringsliv publiserte en kronikk om en doktorgradsstudie under tittelen «Flere kvinnelige ledere gir lavere lønnsomhet». Utgangspunktet der var at høyere kvinneandel blant ledere øker sykefraværet, noe som igjen påvirker lønnsomheten.

Kronikken ga mange reaksjoner, og i dag er det Ellen Bugge Lyche, rådgiver i PwC, som tar til motmæle i Dagens Næringslivs spalter. I en kronikk påpeker hun at sammenhengen mellom lønnsomhet og kjønn er mer enn bare sykefravær.

Kvinner – høyest avkastning

Bugge Lyche skrev sammen med PwC-kolleger i våres en rapport der de så på sammenhengen mellom likestilling og lønnsomhet i Norden. Der fant de blant annet at «nordiske selskaper med høy andel kvinnelige ledere har høyere fortjenestemargin og høyere egenkapitalavkastning enn andre enn andre selskaper», skriver hun. Hun viser videre til andre, globale studier som har gjort tilsvarende funn.

PwC-rådgiveren argumenterer med at det er vanskelig å finne forklaringer på hvorfor det lønner seg med flere kvinner i ledelse, men peker på internasjonale studier som finner likestilte ledelser som ett av de positive fellestrekkene som driver bedrifters lønnsomhet. Argumentasjonen er da at mer likestilt ledergrupper gir mer kritisk og kreativ tekning, som igjen påvirker kreativitet og produktivitet. Et annet argument skal være at kvinner skal være flinkere til å få de ansatte til å delta mer aktivt.

Peker i ulike retninger

Studier og undersøkelser om forskjeller på kvinner og menns lederegenskaper og resultater har en tendens til å peke i ulike retninger.

Dette påpekte eksempelvis forsker Mari Teigen med flere ved Institutt for samfunnsforskning i boka «Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv» i 2015. Studiene som fantes på sammenhengen mellom kjønnsbalanse og lønnsomhet, pekte i forskjellig retning og utslagene var relativt svake.

Det har gått noen år siden den gang, men resultatene av analyser, undersøkelser og forskning på kjønn og lønnsomhet ser altså fremdeles ut til å være sprikende. En av utfordringene er at det gjerne er ulike faktor og resultater som måles i de ulike analysene. Dermed blir det vanskelig å sammenligne resultatene. 

Menn – best resultater

I går skrev Dagens Næringsliv en artikkel som gikk i motsatt retning av det Bugge Lyche argumenterer for. En analyse fra Bisnode Norge viste at aksjeselskaper som var ledet av menn i fjor leverte de beste økonomiske resultatene.

Forskere fra Norges Handelshøyskole har på sin side i DN-kronikk tidligere tatt til orde for at kronikken «Nei, forskning viser ikke at kvinnelige ledere gir lavere lønnsomhet».

Debatten om hva slags innvirkning kvinner versus menn kan ha som ledere er på ingen måte død.

 

Annonse
Annonse