Annonse
Foto: Razvan Chisu, Unsplash.com

Folk som risikerer å miste makt har vanskeligst for å lytte til råd

Psykolog Ingvild Müller Seljeseth har i et doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI forsøkt å finne ut mer hvorfor noen ledere har vanskelig for å lytte til råd og innspill.

Seljeseth og kollegene har gjort ulike eksperimenter med 130 - 200 studenter som deltakere i hvert eksperiment, og finner at det er folk som føler at lederposisjonen deres er truet som har vanskeligst for å lytte til råd. Dette ifølge en artikkel Handelshøyskolen BI har skrevet hos BI Business Review / forskning.no.

Lyttet heller ikke til eksperter

I ett eksperiment skulle deltagerne se på et bilde av et glass med erter og anslå hvor mange erter det var i glasset. Videre fikk deltagerne «lederroller» der de enten satt trygt eller risikerte å miste posisjonen hvis de tok dårlige beslutninger.

Neste gang deltakerne skulle anslå hvor mange erter det var i glasset, fikk de råd fra en person som hadde gjennomført oppgaven før. Det viste seg da at deltakere som satt utrygt, og hadde alt å tape hvis de bommet, lyttet mindre til råd fra de fikk enn det de som satt trygt gjorde.

De som satt utrygt lyttet like lite til rådene de fikk, uavhengig av om de kom fra en ekspert eller ei

I et annet eksperiment, fikk deltakerne vite at rådet de fikk kom fra en ekspert på feltet. Andre fikk vite at de fikk råd fra en som var gjennomsnittlig god. Denne gangen lyttet de som satt trygt mer til eksperter enn ikke-eksperter. Deltakerne som satt utrygt lyttet imidlertid like lite til rådene de fikk, uavhengig av om de kom fra en ekspert eller ei.

Redde for å miste ansikt?

Hvorfor lyttet utrygge «ledere» så lite? Når de blir stresset og føler at posisjonen er truet, er det en fare for at de blir rigide. De kan da fastholde sin beslutning selv om de får kvalifiserte råd om å endre kurs, skriver BI Business Review. Seljeseth antyder i samme artikkel at en annen årsak til at de utrygge ikke lytter til råd, kan være at den utrygge lederen tror at han fremstår som mindre kompetent enn rådgiveren. Å ta imot råd kan oppleves som en sosial kostnad. (Et tredje eksperiment, der oppgaven var å anslå forventet kursutvikling i markedet, viste da for øvrig at utrygge deltakere lyttet mer til råd fra dataalgoritmer enn fra mennesker.)

Konklusjonen i disse eksperimentene er at de som satt trygt var mest villige til å lytte til råd. Seljeseth uttaler hos BI Business Review/forskning.no at det er et paradoks at de som ville ha mest å vinne på å lytte til råd, var mindre villige til å lytte til råd enn andre.  

 

Studien som er omtalt ovenfor er Ingvild Müller Seljeseths doktoravhandling «The Inevitable Thucydides’s Trap? How Hierarchical Instability and Threat Influences Leaders’ Openness to Inputs from Others» (Handelshøyskolen BI, 2018)

Annonse
Annonse