Annonse
Anne Mørup-Andersen, kommunikasjonsansvarlig i Assessit. Foto: Assesit

Unge kvinner forskjellsbehandles

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av konsulentselskapet Assessit, som jobber med lederutvelgelse, rekruttering og lederutvikling, skriver Finansavisen.

Spørreundersøkelsen gikk til 100 kandidater til konkurransen Årets unge ledere, som Assessit gjennomfører.

Flertallet av mannlige ledere enige

Et stort flertall blant unge kvinnelige ledere opplever altså at det fortsatt ikke er likestilling i næringslivet. På spørsmål om de mener at det er likestilling mellom kvinner og menn i næringslivet, svarer bare 11,4 prosent av kvinnene ja.

Heller ikke blant de unge mannlige lederne opplever flertallet at det er likestilling mellom kvinner og menn. Blant dem svarer 38,9 prosent det samme.

De unge lederne har også fått mulighet til å kommentere svarene sine.

– Noen refererer til fakta om fordelingen av kvinner og menn i toppen av næringslivet, mens andre har svart på bakgrunn av egne erfaringer og oppfatning av den reelle situasjonen i næringslivet, sier Anne Mørup-Andersen, kommunikasjonsansvarlig hos Assessit til Finansavisen.

Har opplevd forskjellsbehandling

Undersøkelsen viser også at 42 prosent av kvinnene har opplevd forskjellsbehandling eller sett andre kvinner bli forskjellsbehandlet på en negativ måte i forhold til mannlige kolleger.

 

Annonse
Annonse