Annonse
Geir Axelsen, administrerende direktør i SSB, ble utnevnt til ny leder av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) i statsråd 20. september 2019. Foto:  Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.
Karrieresteg

Geir Axelsen utnevnt som ny leder av TBU

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) ble i statsråd fredag gjenoppnevnt for en ny periode på fire år.

– Beregningsutvalget har en sentral rolle i det inntektspolitiske samarbeidet. Utvalgets arbeid og rapporter bidrar til at myndighetene og partene i arbeidslivet har en felles forståelse av den økonomiske situasjonen og av hvilke utfordringer norsk økonomi står overfor. Utvalget støtter opp under en god gjennomføring av inntektsoppgjørene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Geir Axelsen er utdannet samfunnsøkonom og har vært assisterende arbeids- og velferdsdirektør og økonomi- og styringsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Han har også vært direktør for to ulike enheter i Statoil, samt vært statssekretær og ansatt i Finansdepartementet.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse