Annonse
Hanne Kristin Rohde var tidligere leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt, og måtte måtte håndtere forventninger og krav fra mange hold. – Du må være organisert, du må prioritere og delegere. Foto: Kolonihaven

– I tøffe situasjoner trenger du menneskekunnskap

Hanne Kristin Rohde har jobbet i politiet i 25 år, og var leder i 20 av dem. Vi husker henne som leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt, og fra pressekonferansene om tunge, vanskelige saker – som drap.

Hun sa opp som leder i politiet i 2014. Nå jobber hun med å kommentere uløste krimsaker i «Åsted Norge» på TV2, hun skriver krimbøker og hun holder erfaringsbaserte foredrag om lederskap.

Fag vs praksis: Dagens Perspektiv setter fokus på om gapet mellom ledelsesfaget og praktisk ledelse har blitt for stort.

– Hva er ditt forhold til ledelsesfag og -teori?

– Jeg vært på kurs og jeg har lest veldig mange bøker om ledelse og lederskap. Jeg har tatt modulene til Jan Spurkeland i relasjonsledelse. Der kombineres teori og praksis, og opplegget er tilpasset norsk arbeidsliv og kultur. Det ble det viktigste for meg, sier Hanne Kristin Rohde.

Terror og drap

Hun mener at du som leder trenger teori i bunnen, men at du trenger noe langt mer i den praktiske hverdagen. 

– Jeg tror ikke jeg hadde blitt en så god leder som jeg mener jeg var uten å ha lest og forstått teoriene. Teori er reisverket. Ledere må ha en faglig forståelse av det de er satt til å gjøre. Men deretter må vi tørre å stille spørsmål: Hva trenger du av lederskap for å bli god? Hvilke forventninger har du til meg som din leder? Dette er underkommunisert. Da vi stod i det aller tøffeste på jobben, etter terroren og da ei 16 år gammel jente fra Østensjø forsvant og senere ble funnet drept, var det ikke ledelsesteorier som var det viktige for meg som din leder. 

Jeg måtte prøve å forstå hvordan enkeltindividene hadde det og hva de trengte for å prestere. 

Det viktigste for Rohde i disse ekstreme situasjonene ble å bruke det noen omtaler som intuisjon, men som hun selv omtaler som mental berøring og sjelskunnskap.

– Jeg måtte være i mental berøring med menneskene rundt meg. Jeg måtte prøve å forstå hvordan enkeltindividene hadde det og hva de trengte for å prestere. Da nytter det ikke å bare bruke hodet og være analytisk. Jeg måtte sanse, med hele kroppen, hva menneskene rundt meg signaliserte. Hvis jeg hadde fortsatt å holde fast ved alle ledelsesteoriene, tror jeg at jeg hadde vært en elendig leder.

Menneskekunnskap viktigst

Rohde kjenner seg igjen i bildet professor Tom Karp tegner av lederens hektiske og uforutsigbare hverdag, med mange og høye forventninger fra alle hold. Det var tunge faglige krave, mellommenneskelige krav, mange resultatkrav, krav til å løse saker, overholde budsjettet, følge instruksene, kjeft og ros.

En hverdag kunne inneholde absolutt alt. Hun sier at da hun stod i det mest krevende, så måtte hun på forhånd ha tenkt over: Hvem vil jeg være?

Det stor forskjell på teorien om transformasjonsledelse og selve livet.

– Hvis jeg ikke tenkte igjennom dette, var fallhøyden stor. Det stor forskjell på teorien om transformasjonsledelse og selve livet. Hvilken Hanne Kristin var det medarbeiderne møtte på jobben? Var jeg en leder som bidro til at de ansatte fikk det beste ut av seg selv? Evnet jeg å gi tilbakemeldinger på en sunn måte? Eller følte medarbeiderne at de ble tråkket på? Som leder må du utfordre deg selv på mental berøring, hver dag. Du må du være villig til å jobbe med deg selv for å få innsikt, trene på lederskap. Du må lytte, samtidig som du stiller krav og har en genuin respekt for individet. Noen motiveres av resultatfokus alene, andre trenger en nær leder. Det er mitt ansvar å se disse ulikhetene og yte tilpasset lederskap på vei mot resultatoppnåelsen.

For å håndtere alle forventninger og krav må du være ryddig i hodet, mener Rohde. Og du må evne å prioritere. Du må vite hvilke oppgaver du har hver dag, hva du MÅ prioritere.

Prioritering og kreativitet

– Forstod du at du måtte prioritere så hardt da du var ny som leder?

– Nei, jeg lærte underveis, og når vi hadde ti baller i luften og ble bedt om å prioritere alt på en gang, måtte jeg innkalle mine nærmeste medarbeidere og ledere og spørre: Hva kan vi få til? Hva og hvem kan vi spille på? Jeg måtte ha tillit til at andre kunne løse oppgaven, og de som fikk tilliten fant det ofte inspirerende.

Hverdagen krever i det store og det hele en kreativitet hos ledere som ledelsesteoriene ikke favner, mener Rohde.

– Husk at teorier er utarbeidet av teoretikere, mens ledere må være praktisk orientert. Vi har fått så mange teorier, men vi studerer dem for hardt, er faren at vi blir gjentagende og mekaniske. Det er viktigere at du som leder er kreativ, og at du bruker deg selv som helt menneske.

Annonse
Annonse