Annonse
Flere studier tyder på at de som har overdreven tro på egen kompetanse vurderes å ha større ledertalent og blir foretrukket foran andre, skriver BI-professor Bård Kuvaas. Foto: Torbjørn Brovold, BI

Kan bløffe seg til lederjobber

Det skriver professor ved Handelshøyskolen BI, Bård Kuvaas i en kronikk i DN.

For de som skal ansette ledere er det viktig å gjøre gode vurderinger av kandidatenes kompetanse.

Dessuten er det ønskelig å luke ut kandidater med overdreven tro på egen kompetanse, fordi det ofte kan være uheldig for organisasjonen de skal lede, skriver Kuvaas.

Han viser til flere forskningsprosjekter som har undersøkt i hvilken grad folk klarer å avsløre lederkandidater som vurderer sine egne evner for høyt.

I en fersk studie undersøkte tyske og nederlandske forskere 76 lederkandidater og hvordan de ble vurdert av 12 profesjonelle konsulenter. Det viste seg at konsulentene i liten grad klarte å identifisere hvilke kandidater som vurderte sin egen kompetanse for høyt.

Undersøkelser av studenter som holdt presentasjoner og av amerikanske politikere tyder på det samme. De som hadde overdreven tro på egen kompetanse ble ofte vurdert til å ha større ledertalent og ble foretrukket foran andre.

Kuvaas anbefaler derfor i kronikken at de som ansetter toppledere tar i bruk tester som er egnet til å avsløre overdreven tro på egne evner.

 

Annonse
Annonse