Annonse
Styremedlemmer kan komme i personlig ansvar, dersom det gjøres alvorlige feil i styrearbeidet Foto: Dreamstime

Kraftig økning i erstatningskrav mot styret

– Det har vært en ekstrem økning i antallet saker om styreansvar de seneste 10-15 årene, sier Ole Kvelstad i advokatfirmaet Magnus Legal til Finansavisen. Han er ekspert på styresaker og har fulgt utviklingen over mange år.

Styremedlemmer kan komme i personlig ansvar – både økonomisk og strafferettslig dersom det gjøres alvorlige feil i styrearbeidet. De kan bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, eller andre, dersom de opptrer forsettlig eller uaktsomt.

Kveldstad råd til styremedlemmer er å forsikre seg mot et eventuelt styreansvar, og gjøre en grundig undersøkelse av hva du trenger forsikring mot og vilkårene som tilbys fra ulike forsikringstilbydere.

 

Annonse
Annonse