Annonse
Foto: Oleg Dudko, Dreamstime
Lønn

Lar alle ansatte få vite hva alle de andre tjener

Lest om lønn. I it- og designkonsulentselskapet Blank vet alle ansatte hva alle tjener, og de snakker åpent om hva sjefen fortjener i lønn. Dette skriver Dagens Næringsliv.

Daglig leder i Blank, Jahn Arne Johnsen, sier til avisen at tanken bak filosofien er at alle skal føle seg trygge på at de har en god lønn og ikke blir forskjellsbehandlet.

Den amerikanske psykologen og forskeren Frederick Herzberg er kjent for en teori der han skiller mellom motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer. Forskeren mener at det er ulike faktorer som skaper henholdsvis tilfredshet og misnøye i en arbeidssituasjon. Motivasjonsfaktorer antas å påvirke tilfredshet og arbeidsglede, mens fravær av hygienefaktorer kan skape misnøye.

Jahn Arne Johnsen i Blank sier til Dagens Næringsliv at han ser den åpne lønnsmodellen de bruker i selskapet mer som en hygienefaktor enn en motivasjonsfaktor. Han har større tro på at ansatte drives av indre enn av ytre motivasjon.

Johnsen forteller videre at for dem har det fungert godt å ha noen klare prinsipper for lønnsfastsettelse. De har lagt seg på en høy, erfaringsbasert lønn (beregnet ut fra Teknas lønnsstatistikk). Ett annet grunnleggende prinsipp er at de praktiserer overskuddsdeling ved å dele 30 prosent av overskuddet hvert kvartal likt på alle ansatte.

 

 

Annonse
Annonse