Annonse

Mange ledere er ikke så engasjerte som toppsjefen liker å tro

Er dette en kjent situasjon hos dere? Mens toppsjefen snakker seg varm om visjoner og mening, stønner mellomlederen oppgitt over «vissvass» fra toppen og manglende forståelse av situasjonen på kontoret.

Det er spesielt krevende å bygge en god organisasjonskultur, og det er helt umulig uten engasjerte ledere.

Det hevder James Harter som er sjefsforsker på Gallups avdeling for arbeidsforskning.

I en artikkel hos Harvard Business Review peker han på at ledergruppen er helt sentral når man skal bygge en organisasjonskultur - men at den også ofte glemmes.

«Å være leder er rett og slett ikke en strålende opplevelse for alle som prøver det», skriver Harter.

Han peker på at mellomledere er overrepresentert på alle statsikker over stress og utbrenthet.

Dessuten er mange ledere ikke egentlig så veldig engasjert som toppsjefen liker å tro.

Harter har Gallup-tall å vise til.

  • Om lag 2 av 3 ledere er enten lite engasjert eller direkte uengasjerte i arbeidet sitt og jobben ellers.

  • Færre enn 30 prosent av ledere sier seg sterkt enige i at noen andre på jobb oppmuntrer dem til å utvikle seg.

En grunn til at så mange ledere på mellomnivå opplever lite lyst og mestring på jobben, kan være at arbeidsplassen ikke har taklet overgangen fra den gamle ledelesmodellen – hvor sjefen delegerer oppgaver, til den nye – hvor sjefen er medarbeidernes personlige trener og motivator, tror Harter.

Om lag 2 av 3 ledere er enten lite engasjert eller direkte uengasjerte i arbeidet sitt og jobben ellers

Det er rett og slett mer krevende å skulle følge opp hver og en og sørge for at de ikke bare utfører arbeidet, men liker det og utvikler seg samtidig.

Men å ta overgangen til couch-rollen er også det eneste riktige. En sjef som lykkes med å engasjere medarbeidere blir også som regel mer engasjert selv, sier tallene til Harter.

Her er noen nyttige tips for å motivere uengasjerte mellomledere.

  • Gi dem klare oppgaver

  • Gi dem oppgaver som gir mening

  • Ha tydelige forventninger. Og endre disse dersom omstendighetene endrer seg - men vær tydlig om det.

Annonse
Annonse