Annonse
Foto: Daniil Peshkov, Dreamstime

Mener karismatisk ledelse er oppskrytt

LEST OM LEDELSE. Mange mener at hvis en leder har karisma, så er det stor sannsynlighet for at han eller hun vil lede godt. Men slik er det ikke.

Dette skriver Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Nord universitetet og Høgskolen i Innlandet, i kommentaren «Karismatisk ledelse er oppskrytt» i Dagens Næringsliv.

Karp viser til at kritikken mot karismatiske ledere går på at de har en tendens til å overkjøre andre, de kan være selvsentrerte og de kan nedprioritere det operative til fordel for strategi. Professoren tar videre til orde for at lederes personlige egenskaper ofte er overvurdert.

Ifølge Karp er det mer sannsynlig at det å mestre ledelse handler om en kombinasjon av kunnskaper, ferdigheter og evner, i rett miks for den personen som har dem. Miksen må videre være tilpasset konteksten man opererer i og brukes til å takle ledelsesrelevante situasjoner. Over tid vil dette, ifølge Karp, skape en god ramme for samhandling følgere imellom, og mellom følgere og lederen.

«Summen av denne samhandlingen, og variasjonene av den, øker sannsynligheten for at den gruppe beveger seg mot noe de ønsker å få til», skriver Karp.

Annonse
Annonse