Annonse
Græger kommer ikke til å brenne alle broer til NUPI, og blir å se i instituttets korridorer noen dager i måneden. Foto: Kaja Bruskeland/Københavns Universitet.
Karrieresteg

NUPI-forsker Nina Græger blir ny instituttleder ved Københavns Universitet

Her skal hun lede en stab på 130 ansatte, i det som i første omgang er et åremål på fem år.

– Jeg tror både NUPI og Institut for Statskundskab har noe å lære av hverandre, sier seniorforsker Nina Græger, som tiltrer lederstillingen i Danmark i september i en pressemelding.

– Fremfor alt må jeg gjøre mitt for at et av Europas fremste institutter innen statsvitenskap, blant annet når det gjelder IR, fortsetter å være det og tiltrekker seg de beste forskerne og studentene. En viktig del av jobben blir å videreutvikle instituttet i tråd med framtidens utfordringer. Men aller først må jeg bli kjent med instituttet, universitetet, rutinene og ikke minst menneskene der, sier hun videre.

Slipper ikke taket i NUPI

Græger kommer ikke til å brenne alle broer til NUPI, og blir å se i instituttets korridorer noen dager i måneden.

Hun kommer til å beholde en liten prosentstilling her, og tror både NUPI og Institut for Statskundskab har noe å lære av hverandre.

– Vi har jo allerede et godt samarbeid på ulike felt, men som vi gjerne kan forsterke og utvide ytterligere, sier hun.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse