Annonse
- Som ny leder er det lurt å lytte til ulike grupper av medarbeidere og få et godt overblikk, før du tar større beslutninger, skriver ledelsesrådgiver Constance Dierickx mot i en artikkel i Harvard Business Review.  Foto: Dreamstime

- Nye ledere bør unngå raske grep

Når du tar over som leder av en bedrift eller annen virksomhet, kan det være fristende å vise handlekraft ved raskt å sette i gang endringer og nye prosjekter.

Det advarer Constance Dierickx mot i en artikkel i Harvard Business Review. Hun er ledelses- og strategirådgiver og forfatteren bak boka «High-Stakes Leadership: Leading Through Crisis with Courage, Judgement, and Fortitude”.

Dierickx viser til en forskningsoversikt fra McKinsey som tyder på at mellom 27 og 46 prosent av lederoverganger ble vurdert som skuffende eller helt mislykket. En viktig grunn til at nye ledere mislykkes er at de beslutter ting for raskt, skriver Dierickx.

Mellom 27 og 46 prosent av lederoverganger ble vurdert som skuffende eller helt mislykket

Hun anbefaler nye ledere å følge tre strategier for å sørge for å ha et godt beslutningsgrunnlag før du tar større grep i den nye organisasjonen:

1. Hold igjen iveren etter å ta raske grep

Som ny leder er det fristende å vise hva du kan og umiddelbart sette i gang omorganiseringer eller gjøre større strategiske grep. Men Dierickx anbefaler å lære først og handle etterpå.

Sørg for å bli kjent med de ansatte og sette deg inn i organisasjonens virksomhet, før du tar større beslutninger. Da vil du ha et mye bedre beslutningsgrunnlag.

2. Lytt til et mangfold av kilder

Når du er ny i en organisasjon vet du ikke hvem som er de mest troverdige kildene til informasjon. Det er lett å bli veldig påvirket av forståelsen til en person eller gruppe. Det vil være mange som er ivrige etter å prege den nye lederen, og mange som ønsker å fremme sin egen agenda.

Å ta seg tid til å bli kjent med alle deler av virksomheten og lytte til ulike grupper av medarbeidere er en god investering for å få et godt overblikk til å gjøre egne vurderinger.

3. Velg deg ut et fokusområde for året

Selv om du bør unngå å ta avgjørelser for raskt, advarer Dierickx om at det kan være uheldig dersom folk får inntrykk av at du ikke tar noen grep i det hele tatt.

Hun anbefaler derfor å velge seg ut ett område du tenker er ekstra avgjørende for virksomheten og bruke kreftene på å vurdere nødvendige endringer og tiltak der. Det er mer overkommelig enn å dekke over alt på en gang, og du kommer i gang med å sette ditt preg på organisasjonen.

Disse tre strategiene kan hjelpe deg å gå skrittvis fram som ny leder og unngå å ta uoverveide beslutninger du vil angre på senere.

Ved å holde igjen på trangen til å ta raske beslutninger, innhente informasjon fra alle deler av organisasjonen og å bestemme deg for et fokusområde for den første tiden, kan du heller bygge opp den kunnskapen og troverdigheten du trenger for å lykkes i den nye posisjonen.

 

Annonse
Annonse