Annonse
Medarbeidere med selvstendige oppgaver, kan bli mer produktive hvis de får mulighet til å jobbe fra andre steder, viser ny forskning fra Harvard Business School. Foto: Dreamstime

På tide å la de ansatte flytte?

Med nye teknologiske muligheter har hjemmekontor blitt stadig vanligere.

I Norge har om lag 35 prosent av arbeidstakerne hjemmekontor en gang iblant eller som fast ordning, viser en Fafo-rapport omtalt i Dagens Perspektiv.

Jobb fra hvor som helst

I USA er en ny form for fjernarbeid økende: Å jobbe fra hvor som helst.

Det innebærer at de ansatte får mulighet til å bo og arbeide fra hvor de vil. Ofte vil det være innen samme land, men noen ganger også andre steder i verden. Flere selskaper har iverksatt såkalte WFA-programmer (work from anywhere).

Det skriver professor ved Harvard Business School Prithwiraj Choudhury, professor ved Northeastern’s D’Amore-McKim School of Business Barbara Z. Larson og doktorgradsstipendiat ved Harvard Business School, Cirrus Foroughi på nettsidene til Harvard Business Review (HBR).

Et skritt videre fra hjemmekontor

Å ha hjemmekontor reduserer tidsbruk på pendling og gir fleksibilitet i forhold til familieliv. Å kunne jobbe fra hvor som helst tar det et skritt videre og gjør det mulig å bosette seg i nærheten av foreldre som trenger omsorg eller i et land med bedre klima eller lavere kostnader.

De tre forskerne har undersøkt effektene av et WFA-program som startet i 2012 ved USAs patent- og handelskontor. De analyserte produktiviteten til høyt utdannede og spesialiserte patent-konsulenter, som gikk fra hjemmekontor til å kunne jobbe fra hvor som helst.

–  For det første fikk vi bekreftet andre studier som viser at produktiviteten øker med hjemmekontor, sammenlignet med å jobbe på kontoret, skriver de på HBR.

Økte produktivitet med 4,4 prosent

Men det å kunne jobbe fra hvor som helst økte produktiviteten ytterligere.

–  Produktiviteten økte med 4,4 prosent etter at de ansatte fikk jobbe fra hvor de ville, og vi fant ingen tegn til at arbeidet var dårligere utført, skriver forskerne.

Forskerne konkluderte med at hvis ansatte med selvstendige arbeidsoppgaver, som kan jobben sin godt, får muligheten til å jobbe fra andre steder, vil det være gunstig både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Hvordan innføre det?

Hva bør ledere tenke på hvis de vil åpne for at flere kan jobbe fra andre steder?

Forskerne kommer med følgende 5 anbefalinger:

  • Gi de ansatte virkelig selvstendighet og fleksibilitet framfor å detaljstyre arbeidet deres. Større autonomi ser ut til å øke produktiviteten.

  • Sørg for at de ansatte bruker et felles sett med teknologiske verktøy, som intranett eller felles jobbchat, for god kommunikasjon med kolleger.

  • Legg til rette for at ansatte som holder til i samme geografiske område iblant møtes fysisk. Det bidrar til læring og samkjøring.

  • Nyansatte bør jobbe på hovedkontoret sammen med kolleger lenge nok til å ha nytte av den uformelle læringen som skjer ved å jobbe på samme sted.

  • Ansatte som har veldig selvstendige arbeidsoppgaver, som krever lite koordinering med kolleger, vil øke sin produktivitet mest ved å kunne jobbe fra hvor som helst. Det trengs mer forskning for å fastslå produktivitetseffekten for de som jobber mindre selvstendig.

 

Annonse
Annonse