Annonse
Hvordan vi bruker telefonen sier mye om hvem vi er. 

Planmessige lader batteriet lenge før det går tomt

Hvor mye kan egentlig telefonbruken din avsløre deg? En ny forskningsartikkel viser hvor enkle data man trenger for å kartlegge personlighetstrekk.

Forskere ved Ludwig-Maximillian-Universität München har tatt utgangspunkt i den såkalte big five-modellen for identifisering av personlighetstrekk.

I modellen forsøker man å måle en persons grad av åpenhet, planmessighet, utadvendthet, nevrotisisme og medmenneskelighet.

Metoden anses som den mest treffsikre i psykologiske fagmiljøer og den blir stadig brukt til å kartlegge medarbeidere på mange arbeidsplasser.

Kunnskapen om personlighet har også vist seg å være svært verdifull for markedsførere i sosiale nettverk og det er en av grunnene til at det forskes mye på dette for tiden.

De tyske forskerne har fått tilgang på data fra 743 personer som de fulgte i 30 dager. I løpet av denne tiden logget 25 millioner forskjellige hendelser som til sammen gir en svært solid forståelse for personens faktiske personlighet.

Utadvendte ringer mer

Det mest åpenbare funnet var at personer som skårer høyt på utadvendthet (ekstraversjon) brukte forholdsvis mye tid på å ringe andre, de ringte gjerne på uventende tidspunkt – særlig på kvelden, og de sendte flere meldinger i snitt gjennom hele perioden.

Helt konkret økte sannsynligheten for at man var utpreget sosialt anlagt dramatisk ved 45 daglige WhatsApp-meldinger.

Personer som skåret høyere på åpenhet, var lettest å identifisere gjennom bruk av musikk-appen. Det viste seg at de mest åpne personene, lyttet til roligere og «mindre-dansbar» musikk, ifølge artikkelen.

Hvor ofte du bruker mobilkamera er også avslørende. Dette hinter om viljen til å dokumentere og dele nye og stimulerende opplevelser. Kamerabruk henger også sammen med evnen til å se skjønnhet rundt seg – som også det hinter om åpenhet.

Planmessige lader oftere

Arbeidsgivere er ofte opptatt av å finne planmessige medarbeidere som er i stand til å jobbe systematisk mot et langsiktig mål.

Forskerne fant at mer planmessige typer oftere bruker apper for offentlig transport og for å holde seg oppdatert om været. De var også mer opptatt av å holde batteriet sitt fulladet.

Faktisk var dette en av de mest treffsikre prediksjonene i datasettet. Jo mer man verdsetter orden, desto oftere lades mobilbatteriet – helt opp mot 3 ganger om dagen for de aller ivrigste.

Plot fra forskningsartikkelen Behavioral Patterns in Smartphone Usage Predict Big Five Personality Traits av Clemens Stachl, Quay Au, Ramona Schoedel, Daniel Buschek, Sarah Völkel, Tobias Schuwerk, Michelle Oldemeier, Theresa Ullmann, Heinrich Hussmann, Bernd Bischl og Markus Bühner.

Vi blir alle utfordrer av forstyrrelser på telefonene våre. Nå viser det seg at også graden av selvkontroll avsløres av telefonbruken. Personer som i større grad ikke lot seg avlede av spill eller videoer, hadde også større grad av selvkontroll i andre tester.

Med andre ord er det ganske liten innsikt man trenger for å få god innsikt i hvordan en person egentlig er.

Likevel var det ett trekk forskerne ikke klarte å luke ut fra dataene. Medmenneskelighet (agreeableness) sier gjerne noe om evnen til å vise tillit og følsomhet, men også hvor lett man lar seg dirigere av andre.

Forskerne konkluderer med at dette er et personlighetstrekk som gjerne viser seg i hvordan man kommuniserer og ikke nødvendigvis i hvor ofte man gjør det.

«En mer medmenneskelig og medgjørlig person kommuniserer gjerne vennligere og med mindre ubehagelig språkbruk», skriver forskerne.  

Annonse
Annonse