Annonse
Foto: Dreamstime

Produserte mer på færre dager

Lest om ledelse: Det er The Guardian som 4. november omtaler resultatene av forsøket.

40 prosent økt produksjon

Gjennom hele august i år fikk de 2.300 ansatte ved Microsofts Japan-kontorer firedagers arbeidsuke, og dermed tre dagers helg, med samme lønn som vanlig.

Ifølge The Guardian resulterte den korte arbeidsuka til mer effektive møter, mer tilfredse arbeidere og det økte produktiviteten med hele 40 prosent.

Kanskje ikke overraskende oppga det store flertallet av de ansatte – hele 92 prosent – at de var fornøyde med den korte arbeidsuka.

Mer effektive møter, mer tilfredse arbeidere og økt produktivitet

«Jobb en kort periode, hvil godt og lær mye», sa president og administrerende direktør i Microsoft Japan, Takuya Hirano, i en kommentar om forsøket på selskapets nettside. Han la til:

«Jeg vil at de ansatte skal tenke over og erfare hvordan de kan oppnå samme resultater med 20 prosent mindre arbeidstid».

Bedre balanse mellom jobb og familie

The Guardian viser til at det er gjort flere forsøk og studier på kortere arbeidsuker og arbeidsdager. I 2018 prøvde et verdipapir- og eiendomsforvaltningsselskap på New Zealand også ut firedagersuke med sine 240 ansatte.

Etter et par måneder opplevde de ansatte at de hadde en bedre balanse mellom arbeid og familieliv, og økt konsentrasjon når de var på jobb. Stressnivået til de ansatte ble rapportert å gå ned med 7 prosent.

Forsøket til Micosoft i Japan var i første omgang et prøveprosjekt, og det er foreløpig ikke bestemt om endringene vil bli innført ved andre av deres kontorer eller på mer langsiktig basis.

 

Annonse
Annonse