Annonse
Linda Lai mener derfor at man må være på vakt mot veldig motiverte, maktkåte og selvtilfredse kandidater som kan virke lederaktige når man skal rekruttere ledere. Nettop Foto: Andrianocz | Dreamstime.com
Dominerende ledere

Professor advarer mot giftig ledelse

Professor ved Handelshøyskolen BI, Linda Lai, skriver i Dagens Næringsliv at «veldig dominerende ledere oftere havner i maktkamp med sine medarbeidere».

Innlegget tar utgangspunktet i studien «Too many cooks in the kitchen: The effects of dominance incompatibility on relationship conflict and subsequent abusive supervisjon».

Studien viser at risikoen for høyt konfliktnivå og giftig ledelse er størst når lederen er veldig dominerende og minst når lederen ikke er veldig dominerende.

«Risikoen for konflikter mellom leder og medarbeider er aller minst når begge er lite dominerende. Da har de sammenfallende syn på hvilken type adferd som er ønskelig. De truer i liten grad hverandres rolle eller status. Dermed er risikoen for maktkamp og giftig ledelse også liten,» skriver Lai.

Lai mener derfor at man må være på vakt mot veldig motiverte, maktkåte og selvtilfredse kandidater som kan virke lederaktige når man skal rekruttere ledere. Nettopp fordi de kan være veldig dominerende overfor ansatte. 

Annonse
Annonse