Annonse
Sjur Baardsen er ansatt som ny rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).  Foto: Håkon Sparre / NMBU / NTB scanpix      
Karrieresteg

Sjur Baardsen blir ny rektor ved NMBU

Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ansatte tirsdag dekan Sjur Baardsen (60) som ny rektor. Han tiltrer 1. august.

Baardsen kommer fra stillingen som dekan ved NMBUs Fakultet for miljø- og naturforvaltning.

– NMBU skal fortsette å bidra til felles innsats for en bærekraftig framtid, og vår fordel i dette arbeidet er at vi faglig sett står i sentrum av bærekraftsmålene. Vi har en tydelig strategi og et spesielt oppdrag, og dette skal vi ved NMBU sette ut i livet sammen, sier Baardsen i en pressemelding.

Fri og uavhengig stilling

Baardsen har internasjonal erfaring fra blant annet EU-kommisjonens forskningsdirektorat og COSTs domenekomité for skogsektoren.

Han har også hatt ledende verv ved European Centre for Nature Conservation, og arbeidet i Skogeiersamvirket.

Baardsen har tidligere jobbet som professor i skogøkonomi ved daværende Institutt for naturforvaltning. Han er forstkandidat i skogbrukets driftsteknikk fra Norges landbrukshøgskole, bedriftsøkonom fra BI og har doktorgrad i skogøkonomi.

– I tillegg til å sikre forskningsbasert undervisning av høy kvalitet, er jeg svært opptatt av universitetenes og høyskolenes frie og uavhengige stilling og deres rolle som frie meningsdannere. Vi skal kunne ytre oss uten at det har konsekvenser for den enkelte eller universitetets økonomi. Dette perspektivet vil være viktig for meg som rektor, sier Baardsen.

En samlende kandidat

Baardsen sitter ut åremålet til avtroppende rektor Mari Sundli Tveit, det vil si fram til 31. juli 2021. Universitetsstyreleder Siri Hatlen er svært fornøyd med ansettelsen.

Styret vedtok enstemmig å ansette Sjur Baardsen for de gjenværende to år av åremålet til avtroppende rektor. For styret fremsto Baardsen som en samlende kandidat for hele NMBU.

– Med sin omfattende erfaring som leder og fagperson har han et svært godt utgangspunkt for å lede NMBU gjennom den svært viktige, men også utfordrende perioden frem til hele universitetet er samlet på Ås. På vegne av universitetsstyret og hele NMBU vil jeg takke for at han har sagt ja til å ta på seg denne oppgaven, sier styrelederen.

 Det var totalt 11 søkere til stillingen, både interne og eksterne.

– Styret har gjennomført en omfattende prosess på den tiden vi har hatt til rådighet, og vi er godt fornøyde med resultatet, sier Hatlen.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse