Annonse
HELHETLIG: Konklusjonen i studien er at skal man klare å øke den fysiske aktiviteten blant de ansatte, må man iverksette tiltak både på fritiden og på kontoret. Foto: iStock

Slik får du ansatte til å bevege seg mer

Lest om ledelse. Hvor mye kontoransatte beveger seg eller sitte stille på jobben, henger sammen med en rekke ulike faktorer.

Det handler ikke bare om hvordan arbeidsplassen er utformet, men også om organisering, bedriftskulturen, helsetilstand og arbeidsbelastning.

Det viser en ny doktorgradsavhandling fra Umeå universitet.

Finnes en grense for tilpassing

I sin avhandling har Viktoria Wahlström analysert resultater fra to ulike studier.

– Resultatene tyder på at det kan finnes en grense for hvor mye man kan reduserer tiden de kontoransatte sitter, uttaler Wahlström i en pressemelding. Hun er fysioterapeut og tar doktorgraden ved institutt for folkehelse og klinisk medisin.

I den ene av de to studiene har forskerne fulgt offentlig ansatte som har flyttet til to ulike kontortyper. Det ene kontoret var et cellekontor, og den andre typen var et åpent aktivitetsbasert kontor.

Samtidig med flyttingen ble det gjennomført tiltak for å minke stillesitting og øke den fysiske aktiviteten, både på jobb og på fritiden.

I den andre studien fikk 40 personer tilgang på en enkel tredemølle de kunne benytte samtidig som de jobbet. Denne tredemøllen ble installert ved pulten.

Må tilby ulike aktiviteter

Resultatene viser at de som flyttet til et fleksikontor gikk mer enn dem som hadde cellekontor. På fritiden var det derimot en liten økning i fysisk aktivitet for begge grupper.

Blant dem som fikk tredemølle installert ved arbeidspulten, økte aktiviteten i løpet av arbeidsdagen sammenlignet med dem som ikke hadde mølle ved pulten. På fritiden var det derimot dem uten mølle som var mest aktive. Gruppen som hadde tilgang til mølle på arbeidsplassen, var mindre aktive enn kontrollgruppen på fritiden.

Konklusjonen i studien blir dermed at skal man klare å øke den fysiske aktiviteten blant de ansatte må man iverksette tiltak både på fritiden og på kontoret.

– Tiltakene må være skreddersydd slik at de passer til organisasjonen, og det er viktig å tilby ulike muligheter for aktivitet slik at hver og en kan velge det som passer best uten å forstyrre virksomheten, sier Wahlström.

Annonse
Annonse