Annonse
Bygger du en sterk bedriftskultur, får du mer ut av fusjonen. Foto: Photo by Helena Lopes on Unsplash
Lederverktøy

Fusjoner​Slik får du bedre bedriftskultur etter en fusjon

Ved fusjoner og oppkjøp er målet som regel å tilpasse seg endrede markedsforhold og øke bedriftenes inntjening og vekst. Men skal du få full uttelling for sammenslåingen, må du ta bedriftskulturen på alvor, ifølge det internasjonale konsulentselskapet McKinsey.

Lese resten?
Løpende abonnement. Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Tre steg til en fusjonert bedriftskultur

1. Kartlegg dagens bedriftskultur

Sett deg inn i bedriftskulturen i de involverte selskapene. Hvilke styrker må tas vare på fordi de er avgjørende for verdien bedriften skaper? Hvilke normer og hvilke arbeidsmåter finnes i hver av bedriftene? Hvordan tas beslutninger, og hvordan motiverer ledelsen de ansatte og følger opp deres prestasjoner? Målet er å skape et felles kunnskapsgrunnlag for å vurdere hva som kan by på problemer ved fusjonen, og hva som kan skape nye muligheter.

 

2. Sett felles prioriteringer

Når ledelsen har en felles forståelse av de eksisterende kulturene, kan de sette opp prioriterte mål for bedriftskulturen i den nye virksomheten. Hvordan man kan dere en kultur som bidrar til å maksimere verdien av fusjonen? Og hvordan skal de kulturelle ulikhetene håndteres for å bygge en felles, høyt presterende organisasjon? Sett opp tydelige mål og en plan for innføringen av den nye praksisen.

 

3. Forsterk og automatiser endringen

Skal endringen bli virkelighet, må den den inn i bedriftens daglige praksis, og gjenspeiles i styringsdokumenter, rutiner og aktiviteter. Husk å sørge for at nøkkelpersoner blant de ansatte får ekstra oppfølging for å gå foran i arbeidet med den nye bedriftskulturen. Ved å følge tett opp og sjekke om de planlagte tiltakene og rutinene iverksettes, kan man sikre at den ønskede endringen oppnås.

Kilde: Organizational culture in mergers: Addressing the unseen forces, www.mckinsey.com.

 

Annonse

Tre steg til en fusjonert bedriftskultur

1. Kartlegg dagens bedriftskultur

Sett deg inn i bedriftskulturen i de involverte selskapene. Hvilke styrker må tas vare på fordi de er avgjørende for verdien bedriften skaper? Hvilke normer og hvilke arbeidsmåter finnes i hver av bedriftene? Hvordan tas beslutninger, og hvordan motiverer ledelsen de ansatte og følger opp deres prestasjoner? Målet er å skape et felles kunnskapsgrunnlag for å vurdere hva som kan by på problemer ved fusjonen, og hva som kan skape nye muligheter.

 

2. Sett felles prioriteringer

Når ledelsen har en felles forståelse av de eksisterende kulturene, kan de sette opp prioriterte mål for bedriftskulturen i den nye virksomheten. Hvordan man kan dere en kultur som bidrar til å maksimere verdien av fusjonen? Og hvordan skal de kulturelle ulikhetene håndteres for å bygge en felles, høyt presterende organisasjon? Sett opp tydelige mål og en plan for innføringen av den nye praksisen.

 

3. Forsterk og automatiser endringen

Skal endringen bli virkelighet, må den den inn i bedriftens daglige praksis, og gjenspeiles i styringsdokumenter, rutiner og aktiviteter. Husk å sørge for at nøkkelpersoner blant de ansatte får ekstra oppfølging for å gå foran i arbeidet med den nye bedriftskulturen. Ved å følge tett opp og sjekke om de planlagte tiltakene og rutinene iverksettes, kan man sikre at den ønskede endringen oppnås.

Kilde: Organizational culture in mergers: Addressing the unseen forces, www.mckinsey.com.

 

Annonse