Annonse
– Steffen Syvertsen blir ny konsernsjef i Agder Energi. Foto: Agder Energi
Karrieresteg

Steffen Syvertsen blir ny konsernsjef i Agder Energi

Styret i Agder Energi besluttet i går, 21. august, å ansette Steffen Syvertsen som konsernsjef etter at Tom Nysted for en tid siden besluttet å pensjonere seg i løpet av året. Syvertsen tiltrer 1. oktober.

– Det har vært en lang og grundig prosess for å finne Tom Nysteds etterfølger. Vi har hatt dialog med flere sterke kandidater, og har nå konkludert med at Steffen Syvertsen er den rette til å overta stafettpinnen som konsernsjef, sier styreleder Lars Erik Torjussen i en pressemelding.

Syvertsen kommer fra stillingen som konserndirektør for Kraftforvaltning i Agder Energi, hvor hans ansvarsområder blant annet omfattet Agder Energi sin internasjonale virksomhet. Syvertsen var konserndirektør for Marked og Forretningsutvikling fra 2014-2017.

Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, statsautorisert revisor og har en MBA fra INSEAD. Steffen Syvertsen var ansatt i rådgivnings og revisjonsselskapet PwC i perioden 2003 – 2007.

Steffen Syvertsen er gift, har tre barn og er bosatt i Grimstad.

– Et privilegium

– Agder Energi er et av de viktigste selskapene i vår region, med nasjonal betydning og økende internasjonal virksomhet. Det er et privilegium å få lov til å overta som konsernsjef når Tom Nysted etter tretten energiske år har besluttet å takke av, sier Syvertsen.

De ansattes fremste representant Johan Ekeland støtter ansettelsen.

– Vi er svært godt fornøyde med valget av Steffen Syvertsen, sier konserntillitsvalgt Ekeland, som har representert de ansatte i rekrutteringsutvalget.

Ren kraft

– Vi er om lag 1000 mennesker i Agder Energi, som jeg gleder meg til å jobbe videre sammen med. Felles for oss alle er at vår kjernevirksomhet er fornybar energi. Vi bidrar til at Norge drives med ren kraft, og til Europas satsing på grønn, fossilfri energi. Ikke minst er Agder Energi viktig for å virkeliggjøre ambisjonen om Agder som Norges første fullelektriske region, og gjennom virksomhet og verdiskaping i mange kommuner på Agder, sier Syvertsen.

Han understreker at energimarkedet er i endring og at Agder Energis virksomhet blir tettere integrert i det europeiske energimarkedet der grensene gradvis viskes ut og energimarkedene kobles sammen:

– Klimaproblematikk, markedsintegrasjon og en dyptgripende teknologisk utvikling driver endringene i dette store energimarkedet. I hele verdikjeden ser vi endringer i konkurransen, aktørbildet og markedsmekanismene. I dette landskapet er Agder Energi sitt fortrinn dyktige og engasjerte medarbeidere, som har bygget konsernet til hva det er i dag. Det gjør at vi også er en attraktiv samarbeidspartner for globale teknologiselskaper i utviklingen av nye fremtidsrettede løsninger for energimarkedene, sier Syvertsen.

Steffen Syvertsen tiltrer som konsernsjef 1. oktober:

– Jeg kjenner konsernet godt gjennom ulike lederstillinger, og må nå se på vår operative virksomhet fra en posisjon som konsernsjef. Derfor vil jeg, når jeg tiltrer, ha gode dialoger med mine medarbeidere, med styret og eierne for å få innspill og oppfatninger om hvordan vi sammen bør arbeide for å videreutvikle Agder Energi.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse