Annonse
Syv av ti ledere som er intervjuet, svarer at de ser på seg selv først og fremst som fagpersoner. Faget og driften er det som har hatt fokus helt til de ble kallet til ledelse. Foto: Roman Stetsyk | Dreamstime.com

Syv råd som kan hjelpe ledere i mindre virksomheter til å lykkes

Høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, Frode Solberg deler råd for å lykkes som leder for små- og mellomstore bedrifter.

Ledere i småbedrifter har typisk gått fra å være en dyktig fagperson til rollen som ren leder.

I en fersk undersøkelse blant 220 ledere i små og mellomstore bedrifter fra hele landet kommer det frem at mange av småbedriftslederne mangler erfaring og kompetanse i ledelse. Det bekreftes i en fersk undersøkelse

Syv av ti ledere som er intervjuet, svarer at de ser på seg selv først og fremst som fagpersoner. Faget og driften er det som har hatt fokus helt til de ble kallet til ledelse.

Handelshøyskolen BI sine nettsider skriver Solberg om syv råd som kan hjelpe ledere i mindre virksomheter til å lykkes:

  1. Sett sammen et styre som dekker den kompetanse du ikke har og som bedriften trenger for å utvikle seg.

  2. Vurder om du er riktig leder sammen med styret.

  3. Bruk styret som en lederutviklingsressurs for deg.

  4. Invester tid og ressurser i å utvikle ditt nettverk.

  5. Styrk dine kunnskaper på kritiske områder som for eksempel ledelse, strategi, og digitalisering.

  6. Ta i bruk dine ansatte og delegér ansvar og myndighet til medarbeiderne dine.

  7. Når du skal rekruttere, tenk på fremtidige behov og ikke kortsiktig på «å slukke en brann».

Annonse
Annonse