Annonse
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Tidligere sykehusdirektør vant pensjonstvist om millionbeløp

Tidligere administrerende direktør Jan-Roger Olsen vant fram i pensjonstvisten mot sin tidligere arbeidsgiver Sørlandet sykehus.

I november 2017 ble Olsen enig med sykehuset om å forlate stillingen sin sommeren 2018. Da partene ikke ble enige om sluttavtalen, ble Olsen sagt opp av styret. Olsen svarte med å ta saken til retten, men partene inngikk et forlik i juli.

Etter forliket har det oppstått uenigheter om pensjonsavtalen til den tidligere sykehusdirektøren.

Uenigheten handlet om den avtale servicepensjonen skulle reguleres årlig i takt med folketrygdens grunnbeløp, samt om pensjonen skulle avkortes med utbetalinger Olsen får fra private pensjonsordninger.

Nå har Kristiansand tingrett gitt Olsen medhold i kravet om årlig regulering og at det ikke skal gjøres fratrekk for private pensjonsordninger. Retten har konkludert med at partene hadde en felles forståelse for det ved avtaleinngåelsen selv om avtalen var taus om dette.

Sørlandet sykehus har anslått verdien av grunnbeløp-reguleringen til omtrent 3,6 millioner kroner basert på en levealder på 85 år. Ifølge sykehuset har Olsens private pensjonsordninger en verdi på cirka 750.000 kroner.

Olsen var sykehusdirektør fra august 2013 til august 2018. Han fikk avtalt etterlønn fram til og med februar 2019. Etterlønnen baserte seg på en årslønn på 1,7 millioner kroner.

Annonse
Annonse