Annonse
Tomas Berg blir ny leder i Statens Pensjonskasse. Foto: ASD
Karrieresteg

Tomas Berg blir ny administrerende direktør for Statens pensjonskasse

Ekspedisjonssjef Tomas Berg ble i statsråd i dag oppnevnt til ny administrerende direktør for Statens pensjonskasse for en åremålsperiode på seks år. Berg kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef for pensjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet.

Den nye direktøren skal sørge for at Statens pensjonskasse fortsatt har god drift med utbetaling av rett ytelse til rett tid. Statens pensjonskasse skal også ha god utviklings- og analysekompetanse for å understøtte departementets politikkutforming på pensjonsområdet.

– Jeg er glad for at Berg har takket ja til denne viktige jobben, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Tomas Berg har vært ekspedisjonssjef for pensjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet siden 2006, og har ledet det administrative arbeidet med å forberede og gjennomføre pensjonsreformen. Han har for øvrig bred faglig- og ledelsesmessig erfaring fra departementets fagfelt siden 1988. Berg er 59 år og utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo.

­– Jeg gleder meg til å overta ledelsen av Statens pensjonskasse, en veldrevet og effektiv organisasjon med god måloppnåelse. Ikke minst ser jeg fram til å møte nye og dyktige kolleger, sier Berg.

Berg tiltrer stillingen fra det tidspunktet departementet bestemmer.

Om Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse er en sentral tjenestepensjonsleverandør med stort samfunnsansvar, og er i startfasen av et omfattende reformarbeid i forbindelse med innføring av ny offentlig tjenestepensjon og andre pensjonsregler. Statens pensjonskasse skal videreutvikle og styrke sin rolle i en periode der pensjonssystemet er i stor endring.

 

Annonse
Annonse