OVERBLIKK

Toppsjefen

Siden 2002 har Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv gjennomført analyser av toppledere i organisasjoner, selskaper og partier ut fra 10 kriterier for ledelse. På denne siden finner du alle artiklene.

Dette er «Toppsjefen»

Vi har valgt å ikke skrive om toppsjefene når de har vært i kriser eller konflikter. Hvordan toppsjefene «vanligvis» framstår har vært vårt anliggende. Samtidig er det et øyeblikksbilde vi tegner. Oppfatning av toppsjefer variere ganske mye ut fra den situasjonen de er i. Hvordan en toppsjef ble oppfattet for 10 år siden gir ikke nødvendigvis et dekkende bilde av hvordan vedkommende oppfattes i dag.

For å vurdere toppsjefene har vi i hvert enkelt tilfelle snakket med 12-15 ledere, medarbeidere, samarbeidspartnere, ledelseseksperter eller andre med god kjennskap til disse personene, og bedt dem rangere den aktuelle lederen på en skala fra 1 til 10 ut fra 10 kriterier (se under). Alle kilder er anonyme.

I oversikten under kan du sortere toppsjefene etter navn, dato, total poengsum, bransje eller type. Klikk på navnene for å komme til saken.