Annonse
Foto: Rawpixel, Usplach (illustrasjonsfoto) 

Vil du vite hvordan sjefer oppfører seg? Spør assistentene deres

Dette skriver Erik van de Loo, gjesteprofessor i organisasjonsadferd ved handelshøyskolen Insead, og Kees Cools, tidligere professor i finans og styring ved Tilburg University, i et innlegg på hjemmesidene til Insead.

Lederassistentene er en gruppe medarbeidere som vet svært mye om hva ledere faktisk foretar seg, men de blir ofte «glemt» når gjøres undersøkelser om ledelse.

Duoen Van de Loo og Cools har imidlertid vært med på å undersøke hva slags på moralske dilemmaer lederassistenter observerer og står overfor i det daglige. Resultatene omtales i innlegget hos Insead Knowledge

Uakseptable handlinger

Akademikerne har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med Dilemma-Assist, som jobber med dilemmatrening for lederassistenter, og International Management Assistants (IMA), et internasjonalt nettverk for medarbeidere som jobber som assistenter for ledere på høyt nivå.

204 lederassistenter som er medlemmer i IMA har deltatt. De kommer fra 22 land, fra nesten hele Europa. De er flest deltagere fra Nederland, Sverige og Tyskland. 4 prosent av de som har svart er norske.

Assistentene jobber i ulike bransjer. Ifølge rapporten «The secret power in the office» oppgir 44 prosent av de spurte at de har tilgang til all forretningsinformasjonen til sin overordnede sjef. 38 prosent har tilgang til det aller meste.

Og svarene assistentene gir undersøkelsene i er oppsiktsvekkende, mener Erik van de Loo og Keel Cools. For eksempel oppgir nesten halvparten, 48 prosent, at de hadde førstehåndskunnskap om en eller annen form for alvorlig, uakseptabel handling de siste 12 månedene.

Sløsing og misbruk av ressurser

Det assistentene oftest observerte er sløsing eller misbruk av organisasjonens ressurser (32 prosent). Deretter kom det å engasjere seg i aktiviteter som ledet til interessekonflikter (14 prosent) og det å ikke behandle konfidensiell informasjon på korrekt vis (13 prosent).

9 prosent av assistentene måtte håndtere upassende seksuelle tilnærmelser, som regel på vegne av kolleger, eller seg selv. Over 3 prosent av assistentene hadde vært vitne til direkte tyveri og urettmessig bruk av eiendeler - eller hadde førstehåndskunnskap om slike tilfeller.

De sier som regel ingenting ...

Men – selv om assistentene har sett og hørt mye, så lar de som regel være å rapportere det. Van der Loo og Coos skriver at assistentene oppgir at det enten var for mye bry eller så føltes det utrygt å gjøre det - all den tid deres overordnede faktisk var involvert.

For øvrig forteller mange lederassistenter at det ikke er samsvar mellom liv og lære når det kommer til toppledere og etikk.

Ifølge denne undersøkelsen oppfører 30 prosent av topplederne seg slik at de aldri, sjelden eller nå og da lever som de lærer når det kommer til integritet. Bare 20 prosent av ledere på høyt nivå lever opp til sine egne etiske budskap, mener assistentene.

Ledernes dilemma

Lederassistentene forteller i undersøkelsen også at de ser at lederne deres står i noen dilemmaer.

Ett av dem er presset om å klare å nå fastsatte forretningsmål. Dette presset omtales hos Insead Knowledge som en mulig forklaring på uetisk adferd.

Ledere er redde for miste bonuser, lukrative forfremmelser - og til og med jobben hvis de ikke leverer resultater som forventet.

 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse