Annonse
Foto: Photografpherlondon, Dreamstime

Ville ha mer aktive ansatte

Lest om ledelse. Wahlström har gjort to studier. I den ene studien ble forsøkspersonene flyttet til egne kontorer, i den andre ble folk flyttet til aktivitetsbaserte kontorer.

Det vil si kontorer som har ulike «stasjoner» og/eller rom for ulike typer arbeidsoppgaver.

I begge grupper ble det gjennomført et helsefremmende program som hadde til hensikt å redusere stillesitting og øke fysisk aktivtet, både på jobben og på fritiden.

Resultatene spriker

Resultatene viste at de som flyttet til aktivitetsbaserte kontorer gikk mer på jobben enn de som hadde egne kontorer.

Begge grupper var litt mer i bevegelse på fritiden. Dette skriver det svenske magasinet Arbetsliv i sin omtale av studiene.

I en annen studie fikk folk installert et «gå-bånd» ved skrivebordet. Disse beveget seg litt mer enn de andre på jobb, men det førte samtidig til at de var mindre aktive på fritiden.

Nye tiltak har med andre ord ikke alltid den effekten som arbeidsgivere og forskere forventer.

Annonse
Annonse