Annonse
Foto: Tempura, Istockphoto

3 enkle vaner for deg som vil trene på å bli mer optimistisk

Lest om selvledelse. Michelle Gielan, som var en av studentene til Martin Seligman – en av grunnleggerne av retningen positiv psykologi, har de siste årene seilt opp som en ekspert på optimismens mange gode sider.

Magasinet Chef omtaler henne med henvisning til at stadig mer forskning viser at optimisme spiller en avgjørende rolle for måten vi håndterer høyt tempo og stress på.

Optimistene fokuserer på mulighetene, er utholdende og anstrenger seg for å nå målene sine. De skal etter sigende også ha større sannsynlighet for å faktisk nå målene sine.

Mens skeptikere kan stille spørsmål ved om optimistene er realistiske nok, fremhever Chef at optimisme bare til en viss grad er en medfødt egenskap. Den kan også trenes opp.

Chef har i sakens anledning plukket opp tre råd fra Gielan som kanskje kan være til inspirasjon:

  • Gjør det nå. Optimister venter ikke på den optimale sjansen. De tar små steg mot målet sitt hele tiden. Feirer du dine små seiere, skal etter sigende også sjansen for å nå dine mål øke.

  • Fokuser på det gode. Pass på at du ikke drukner i det som er negativt. Skriv ned tre ting hver dag som du føler deg takknemlig for. Det kan bidra til å gi deg energi til å være optimistisk og fortsette mot målet.

  • Forvent det uventede. Alle møter motstand og tilbakeslag, men optimister henter seg raskere inn og lærer av sine feil.

Dagens Perspektiv har tidligere omtalt noen råd fra Gielan, som ligger i samme gate som disse.

Michelle Gielan understreket den gang at optimisme som forventningen om at gode ting vil skje, og mener at handlingene man gjennomfører betyr noe – særlig når man står overfor utfordringer. Det er en løsningsorientert holdning.

Annonse
Annonse